Hur bidrar vindkraft till nätsäkerheten i Jämtkrafts ledningsnät?

Den 1 maj skrev jag ett brev till Vattenfalls vd Anna Borg där jag bad henne informera om hur Vattenfall avser att uppfylla Svenska Kraftnäts (SvK) krav på att all ny kraftproduktion, inklusive vindkraft, bidrar till driftsäkerheten i vårt elsystem.

Brevet skickades bland annat mot bakgrund av Vattenfalls planer på en vindkraftpark i Offerdal. Något svar har, trots påminnelse, inte inkommit.

Svenska Kraftnäts krav är inget hitte-på som kan nonchaleras, inte ens av energijätten Vattenfall. Energimyndigheten/Naturvårdsverket bad 2019 SvK att yttra sig om den strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad som då planerades. I sitt svar redogjorde myndigheten på sex sidor för de krav man ställer på all ny kraftproduktion som skall anslutas till nätet. Slutsatsen var att ny vindkraft inte uppfyller kraven. I klarspråk: SvK vill idag inte ha in mer vindkraft i vårt elsystem. Den bidrar inte till driftsäkerheten.

SvK:s krav har sedan 2016 stöd av EU direktivet 2016/631. Direktivet fastställer minimikrav på ”teknisk konstruktion och drift” för all kraftproduktion som skall anslutas till nätet, bland annat förmåga till reglering av spänning och frekvens. Allt för att säkerställa balans och driftsäkerhet i nätet.

Det är nätägaren som måste försäkra sig om att anslutning av ny kraftproduktion uppfyller direktivet. Offerdals vindkraftpark skall anslutas till Jämtkraft, därför är det befogat att ställa samma fråga till Jämtkraft som till Vattenfall: Hur kommer den nya vindkraftparken att bidra till driftsäkerheten i Jämtkrafts nät och på vad sätt uppfylls kraven i EU direktivet? Vattenfall må ha rätt att lämna obehagliga brev obesvarade, men inte Jämtkraft. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och skall följa upp att EU direktivet efterlevs och kommer i sinom tid att ställa samma frågor, både till Jämtkraft och andra nätägare.

Einar Fjellman

Powered by Labrador CMS