Därför behöver kommunerna öka inköpen från näringslivet

Coronakrisen har fått stor påverkan på företagen i Jämtland. Som en direkt följd av krisen har de minskat sin produktion/försäljningsvolym, sina investeringar och anställda. I Svenskt Näringslivs företagarpanel uppger de svarande företagen att de har minskat sin produktion/försäljningsvolym med 43 procent jämfört med för sex månader sedan.

Publicerad

Och då har krisen pågått i snart ett år. Nu behöver länets kommuner låta fler företag, föreningar och stiftelser vara med och bidra till den kommunala verksamheten.

Varje år uppgår värdet av offentlig upphandling i landets kommuner till drygt 500 miljarder kronor. De offentliga inköpen spelar därmed en stor roll för många företag, föreningar och stiftelser. När en kommun väljer att upphandla en större andel av sin verksamhet bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för näringslivet.

När kommunerna låter fler aktörer vara med och konkurrera om uppdrag, i stället för att bedriva verksamhet i egen regi, skapar det också bättre förutsättningar för att använda skattemedlen mer effektivt.

Och det är avgörande för att upprätthålla förtroendet för offentlig sektor och säkerställa att den verksamhet invånarna finansierar levererar högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Alla vinner på en fungerande konkurrens. Om fler aktörer får vara med och konkurrera leder det till högre kvalitet på de tjänster som kommunen tillhandahåller, utan att höja kostnaderna.

Experter menar att kommuner kan spara 5–15 procent genom smartare affärer och att arbeta mer strategiskt med inköp. I länets kommuner kan det handla om många miljoner som skulle kunna användas mer effektivt.

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en granskning av hur stor del av kommunernas verksamhet som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Resultatet visar att det finns stora skillnader i Jämtland.

Under 2019 upphandlades exempelvis drygt 11 procent av den kommunala verksamheten i Östersund, 8 procent i Åre och, men endast 4 procent i Härjedalen. I majoriteten av kommunerna har andelen minskat sedan 2002, men ökat i länet som helhet. Om man jämför med andra delar av landet är skillnaderna stora.

I en tid när många kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar bör den första åtgärden vara att göra effektiva affärer, inte att dra ner på samhällsservice eller höja kommunalskatten.

Nu är ett bra tillfälle att genomlysa den kommunala verksamheten, arbeta strategiskt och öka de offentliga inköpen. Låt så många som möjligt vara med och sänka kostnaden och öka kvaliteten. Det har alla att vinna på – kämpande företag men också kommunernas skattebetalare.

Ola Toftegaard,

Regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Powered by Labrador CMS