LEDARE

Dåligt förslag åker i soporna

Sluta gnäll över att demokrati och domstolar fungerar i vårt land och ta nya tag!

Det nyaste förslaget på att förfula Östersund och bygga sönder stadscentrum ännu mer än tidigare verkar nu ha nått vägs ände.

Mark och Miljödomstolen har avslagit planerna och vare sig Östersunds kommun eller Diös överklagar.

Det var i juni 2021 detaljplanen antogs. Den politiska majoriteten fanns för genomdrivande av projektet som ansågs bidra till ökad tillväxt i Östersund.

Planerna överklagades av 30-tal klagande, bland annat Jamtli och Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Runt 2000 namnunderskrifter från protesterande samlades också in av Stadsmiljögruppen.

Klagomålen gällde bland annat att de höga byggnader som planerades på torget skulle skymma utsikten, minska solljuset och inte minst, att Gamla Teaterns omgivande öppna ytor skulle försvinna.

Mark och Miljödomstolen begärde yttrande från Riksantikvarieämbetet som ansåg att planen till viss del skulle skada riksintresset för kulturmiljövärden.

Nu har S, M, och L som tidigare stödde planförslaget vänt och vill nu ha en ökad medborgardialog inför nya planer att bygga om torget.

Sent ska syndarn vakna som det gamla ordspråket lyder!

Jag förstår uppriktigt sagt inte problemet?

Kommunens politiker har redan tidigare levt livets och politikens glada dagar genom att lägga mångmiljonbelopp på att bygga om Stortorget!

Sällan har väl en så död stenöken centralt i en stad byggts på många år i Sverige.

En totalt tom yta som ortsbor och besökare nervöst skyndar över!

Utifrån hur illa det blev kanske man borde lärt sig något och kan bygga ett nytt Gustav III torg som inte blir en inbyggd plats med höga hus?

Om och när planerna på Östersundslänken genomförs försvinner behovet av Busstorget som busstorg.

Ta då chansen att göra just ett torg med planteringar, plats för marknadsstånd och uteserveringar, bänkar och varför inte placera där några av de fontäner som avstängda står och skrotar runt i kommunen?

Gustav III torg är som namnet antyder just ett torg!

Här kan med fördel en yta skapas där östersundsborna träffas och umgås, en öppen yta som inte stänger stadens centrum utan tvärtom bidrar till ett levande stadscenter.

Om Östersunds lokalpolitiker vill se det hemska resultatet av snabbt framtvingade planbeslut i ett centrum kan de med fördel åka till Strömsund.

Där revs hela citykärnan på några få år i slutet av 60-talet för att ersättas med bunkerliknande affärer och affärshus och tomma stora ytor.

Vattudalstorget placerade sig föga förvånande för att antal år sedan på en lista över Sveriges tio fulaste platser.

Det finns anledning för Östersunds politiker att tänka på att de beslut som fattas nu kommer att påverka livsmiljön i Östersund i generationer!

Powered by Labrador CMS