Dags för Viltmyndigheten!

Publicerad

I ett delbetänkande 2013 föreslog Jaktlagsutredningen att en ny Viltmyndighet bör inrättas (Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid, SOU 2013:71). Förslaget har fått brett stöd från olika håll. 2015 utfärdade riksdagen ett ”tillkännagivande” till regeringen om att en särskild viltmyndighet bör inrättas. Inget har dock ännu hänt, men nu bör det vara dags.

Naturvårdsverket är sedan länge nationell myndighet med ansvar för jakt och viltförvaltning. Verket har varit framgångsrikt när det gäller att återskapa goda bestånd av tidigare hotade arter. Faktum är att vi har mer vilt i landet än på flera århundraden. De växande viltstammarna sätter samtidigt press på många bygder. Särskilt drabbas de gröna näringarna vare sig det handlar om älgarnas betande av ungskog, vildsvinens bökande på åkrarna eller rovdjurens angrepp på får och renar.

Det finns en utbredd kritik mot Naturvårdsverket sätt att sköta jakt- och viltfrågorna. Så har verket exempelvis gjort en egen tolkning av vad gynnsam bevarandestatus för varg innebär. Det har resulterat i att det nu finns varg även i delar av renbetesområdet. Rennäringen pressas hårt såväl av varg som av andra rovdjur. Fårskötsel är också i det närmaste omöjlig på en del håll på grund av rovdjurstrycket.

Vi är övertygade om att en självständig Viltmyndighet bättre skulle kunna hantera jakten och förvaltningen. Inom den nya myndigheten ska det finnas tvärvetenskaplig kompetens som sätter in viltförvaltningen i ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Kort sagt behöver jakt- och viltförvaltningsfrågorna en nystart.

Landsbygdskommittén har i full enighet föreslagit att minst 10 000 statliga jobb omlokaliseras från Stockholm till övriga landet. Även ur denna synvinkel finns det skäl att flytta hanteringen av jakt- och viltfrågorna från Naturvårdsverket med huvudkontor i Hammarby sjöstad till en ny myndighet ute i landet, närmare den verklighet de här frågorna handlar om.

Jaktlagsutredningen föreslog att den nya Viltmyndighetens huvudkontor skulle lokaliseras till Östersund. Vi ser gärna att myndigheten placeras i Grönt Center i Ås i Krokoms kommun, väster om Östersund. Här kan en samlokalisering ske med övriga gröna näringar. Viltmyndigheten skulle hamna i samma miljö som andra verksamheter knuta till landsbygden.

Den nya myndigheten bör även få i uppdrag att främja jakt som näring. Jaktturism är, liksom fisketurism, en grön framtidsnäring.

Sammanfattningsvis anser vi att det är hög tid att förverkliga förslaget från Jaktlagsutredningen om att inrätta en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning. Dags för Viltmyndigheten!

Per Åsling, Åse, riksdagsledamot (c)

Håkan Larsson, Rödön, jaktlagsutredare och regionpolitiker (c)

Powered by Labrador CMS