Prioritera länets vägar och rusta upp dem

Publicerad

Det är att jobba med trafiksäkerhet

Själv bor jag vid det som antagligen är länets just nu bästa väg.

Efter åratal av arbete är väg 321 helt ombyggd från Svenstavik till Månsåsen.

Kostnaden för det låg kring 190 miljoner.

I förra veckan hade vi en artikel om regeringens extra anslag till vägar på landsbygden på 300 miljoner.

För länets del blev det 8 miljoner.

Detta i ändringsbudgeten för 2020 där man anslog 1 miljard för extra underhåll av vägar och järnvägar.

Detta räcker naturligtvis inte.

Vi konstaterade också att sett över en tioårsperiod hade stödet till vägunderhåll i länet minskat med 40 miljoner per år.

I detta nummer har vi debattartiklar både från centerpartiet och moderaterna som protesterar mot Trafikverkets planer på att sänka hastigheterna på våra vägar.

Planer som sägs ske utifrån en trafiksäkerhetsaspekt.

90 vägar blir 80 vägar, 80 blir 70 osv.

Om vi tar väg 321 är 80 den vanligaste hastighetsgränsen idag. Även innan ombyggnaden var detta en fartsträcka för turister till och från Åre.

Vem tror att de kommer att hålla 70 i framtiden?

Regeringen bör passa på att lägga ett ordentligt paket för investering i vår infrastruktur.

Det skulle hjälpa många företag som drabbats av pandemin.

Detta är ett gyllene tillfälle att satsa på att öka underhållet av och bygga ny infrastruktur både på landets vägar och järnvägar.

Vi som kör bil i länet noterar år efter år hur vägarna blir sämre och sämre.

Det är stora hål och spår i vägbanan, något som i sig gör att hastigheten hålls nere.

I ett län med de stora avstånd vi har behöver vi vägar med hastighetsbegränsning 100 km.

Och då behöver vi bredare vägar med delade körfält och vajerräcken.Sänkta hastighetsgränser och fler fartkameror fyller säkert statens kassa genom fler böter men bättre vägar ger en säkrare trafikmiljö.

Powered by Labrador CMS