Polis, Polis–ej närvarande

För 14 månader sedan lade en frilansare beslag på en av våra kamerautrustningar. Hen vägrade att lämna tillbaka den, värdet ligger på 8-10000 kronor. Efter en månad tröttnade jag och gjorde en polisanmälan om olovligt förfogande.

Publicerad

Ärendet avskrivs

Efter någon vecka hörde en polis av sig och frågade om vi stod kvar vid anmälan om polisen ringde och fick hen att lämna tillbaka utrustningen. Nej, då kan vi dra tillbaka anmälan!

Efter ytterligare någon månad ringde ytterligare en polis och förhörde mig på telefon. I februari ringde det igen och ännu en polis förklarade att nu, nu skulle man ta tag i ärendet. Sedan har vi från tidningen ett antal gånger under våren och sommaren ringt för att höra hur ärendet handlagts.

Ansvarig är sjuk, ledig, semester....... men för någon vecka sedan fick vi tag på utredaren och fick då till vår förvåning reda på att det hela lagts ned 24 februari. Något besked om det har vi aldrig fått.

På frågan varför var svaret att det inte var hen som skötte om den detaljen. Men vi var naturligtvis välkomna att överklaga beslutet.

Till vem och var framgick av beslutet som vi inte fått. Dessutom kom frågan om vi inte kunde bara åka och ta tillbaka utrustningen. Att vi då skulle göra oss skyldiga till brottet självtäkt, vilket bestraffas med böter eller fängelse högst 6 månader verkade inte vara något problem.

Polisen har för ett demokratiskt samhälle unika rättigheter i att tillgripa olika maktmedel mot i princip vilken människa som helst. Dessa ska användas för att stoppa brottslighet och föra förövarna inför domstol.

Ingenstans i vårt land behöver vi en polis som: *slentrianmässigt skriver av ärenden. *som är så frånvarande att det vid ett grövre brott tar timmar för närmaste patrull attuppenbara sig. *vars prioriteringar för de flesta medborgare framstår som märkliga.

Det är naturligtvis bra att polisen uppenbarar sig i länets ytterområden men det blir löjligt när man gör det inte för att visa närvaro och öka tryggheten utan för att sätta fast lokala ortsbor som kört 10 kilometer för fort på en enslig 80 väg.

Svensk Polis har under ett antal år omorganiserats till döds. Det med i stort sett alla politiska partiers goda minne.

Jag tror uppriktigt sagt att väljarna är less på det här. Våra politiker bör se till att vi har en fungerande polis i hela landet, även i glesbygd. En polis som förhindrar brott, utreder brott och löser brott.

Powered by Labrador CMS