Nästa krig utkämpas knappast I terrängen kring Östersund - Istället fick vi ÖFK

I sista minuten passade våra politiker på att ändra sig. Östersund som redan utpekats som en klar kandidat för att få ett regemente blev plötsligt utan.Istället gick bollen till Sollefteå.Och det tycker jag är jättebra.Som vanligt så planerar militärer och politiker för förra kriget.

Publicerad

Östersunds strategiska läge är lika överdrivet som behovet av infanteriregementen.

Tycker att alla intresserade ska titta på Youtube filmer från den aktuella konflikten mellan Armenien och Azerbajdzan.

Två länder som under många år köpt upp olika moderna vapensystem.

Det som används är raketartilleri, långskjutande artilleri och flyg och drönarattacker med missiler.

Ser man något infanteri är det när de springer för livet när fordonskolonner beskjuts från hög höjd från flyg eller drönare.

Lägg till stormakternas kryssningsmissiler så känns infanteriregementen ungefär lika aktuella som det polska kavalleriet under andra världskrigets början.

Utan fullständig kontroll av luftrummet är marktrupper att jämföra med att skjuta fisk i en tunna!

Långt innan garnisonen lades ned i Östersund skrev jag ledare över hur militärens närvaro sysselsatte lokalpolitikerna och våra riksdagsmän år efter år.

Då var det ständiga räddningsaktioner för att bevara regementena.

Nåt annat hann man knappt med.

När A4 lades ned sågs det nästan som en seger för Östersund.

I5 och F4 blev ju kvar!

Att garnisonen sedan lades ned kan man konstatera var det bästa som kunde hända Östersund.

De välutbildade officerarna slutade, stannade och blev egna företagare eller chefer inom den privata sektorn.

Ett rått konstaterande, skulle Kindbergs affärer och ÖFK:s uppgång kunnat ske utan garnisonsnedläggningen? Knappast!

Universitetet fick campus på gamla A4 och en helt ny stadsdel har växt upp på I5:s område!

Östersund har sedan 2005 lyckats etablera sig som en riktig universitets och studentstad.

Ett litet hipsterställe där utvecklingsföretag flockas för att bedriva forskning i fjällens skugga.

En stad med ett näringsliv som är mycket varierat i både inriktning och storlek på företagen.

En framgångsstad!

Sollefteå som nu får ett regemente igen är typexemplet på en ort som var helt beroende av den militäre närvaron och som aldrig repade sig efter att stadens regementen försvann.

Sedan dess har staden hankat sig fram med stadig befolkningsminskning.

Sollefteå behöver ett regemente av arbetsmarknadspolitiska skäl, det behöver inte Östersund.

Vi får tydligen ändå en släng av sleven med en hängutbildning till regementet i Sollefteå.

Det är väl bra för då kanske Östersund kommun kan bli av med Grytan som man köpte in med tanke på militär återetablering!

För övrigt är det väl meningslöst att lägga militära enheter till ett län där vägarna är så dåliga att tunga transporter kör av vägen på grund av vägkanter som brister och djupa spår som styr dom av vägen?

Om det strategiska läget består i att Östersund ligger på vägen mellan hamnarna Trondheim och Sundsvall är det väl av vikt att vägtransporter tar sig emellan?

Eller ska allt köras med tåg?

Powered by Labrador CMS