Kommunen hotar Jämtlands Tidning med polis efter granskning

Publicerad Senast uppdaterad

Bulgarisk beslutsgång i Krokom

Krokoms kommun framför på sin hemsida påståenden om felaktigheter i Jämtlands Tidnings rapportering kring planer på att etablera vindkraftpark i Offerdalstrakten.

Kommunen har via sin kommunikationschef krävt rättelser och genmäle.

Jag har vid genomgång av artiklarna inte hittat några felaktigheter.

Jag har bett kommunen att styrka sina krav på rättelser med dokumentation som visar att vår rapportering är fel.

Någon sådan har ej inkommit.

Vissa av de påståenden som görs av kommunen kan alla direkt se är felaktiga.

Vi har redovisat att den överklagan till förvaltningsrätten om brott mot LOU som gjordes gav kommunen rätt.

Vidare står det helt klart i artikel att Tomas Nilsson tillfrågats och förnekat att han haft informella möten med företagaren Per-Lennart Persson i Åflo.

Detta trots att det finns flera vittnen till ett sådant möte.

Kommunen levererar också ett hot. Man överväger att polisanmäla Jämtlands tidning för förtal av Tomas Nilsson.

Ska vi nu gå in i juridiken så kan bara Tomas Nilsson anmäla om han tycker sig vara utsatt för förtal.

I så fall till Justitiekanslern eftersom det faller under Tryckfrihetsförordningen som är en grundlag.

Men jag är inte speciellt överraskad över att Krokoms kommun inte har kunskap om det.

Vad som är mer bekymmersamt är att man tydligen också saknar kunskap om offentlighetsprincipen.

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/grundlagar-och-demokratiskt-deltagande/offentlighetsprincipen/

Krokom har planer på att upplåta ett markområde för vindkraftsetablering.

Det sker i samarbete med ett företag.

Dokumentationen kring möten, diskussioner och avtal är tunn.

I vilket fall verkar kommunen ha klara problem att få fram den.

Det här är en typ av etablering som berör många människor i kommunen.

Offentlighetsprincipen finns för att det ska finnas transparens så att medier och allmänhet ska kunna följa att våra gemensamma resurser används på ett rättvist och rättssäkert sätt.

När tjänstemän i Krokoms kommun inte kan eller vill uttala och skriftlig dokumentation i stort sett saknas bryter man direkt mot svensk lag.

Då finns det ingen transparens där allmänhet och företag kan följa att lagar och regler följs.

Då får vi istället en bulgarisk situation där politiker och tjänstemän träffar uppgörelser med företag som inte gynnar medborgarna och där medier som undersöker det hela hotas med repressalier och myndighetsingripande.

Jag utgår ifrån att Krokoms politiker styr upp det här och att svenska lagar gäller även i Krokom.

Powered by Labrador CMS