En kur(s) i ekonomi. Eller skäm(s) i Regionen

Publicerad

Jag upphör aldrig att förvånas.

För några minuter sedan fick jag i min hand ett pressmeddelande från socialdemokraterna i Regionen undertecknat av Ann-Marie Johansson (s).

Där presenterar man sitt budgetförslag för regionen och föga förvånande ska det satsas!

Man vill satsa 50 miljoner extra på att minska vårdskulden som byggts upp under pandemin.

Hälsocentralerna ska få 100 miljoner mer jämfört med 2020.

Och sedan kommer det mest magstarka.

¨Tack vare regeringens välfärdssatsning och den förändrade kostnadsutjämningen så ser ekonomin i regionen oerhört mycket bättre ut. Statsbidraget för att hantera den uppskjutna vården skapar en möjlighet för regionen att hantera den vårdskuld som byggts upp. Nu gäller det för regionen att förvalta den möjligheten, inte lägga pengarna på hög. Uppdraget från länsinvånarna är att se till att vården finns när vi behöver den. Om inte det fungerar så spelar det ingen roll hur mycket pengar vi har på banken.

Ann-Marie Johansson (S), Regionråd i opposition¨

För att tala klarspråk.

Socialdemokraterna i Regionen styrde under den tid regionen gick från att ha en ekonomi i balans till att ha 1,5 miljarder i ackumulerat underskott.

Den regionledningen gick med i Kommuninvest för att kunna låna pengar till den löpande driften.

Idag har Regionen en skuld på ca 430 miljoner till Kommuninvest som inte lånar ut en krona mer.

Regionen har i dagsläget likvidproblem, dvs svårt att betala löpande utgifter.

De som har det största ansvaret för att den ekonomiska situationen år efter år tilläts totalhaverera är Ann-Marie Johansson och Robert Uitto (s).

Regionen har för första gången på ett decennium visat plussiffror på några miljoner.

Hade Regionen varit ett företag hade det för länge sedan varit begärt i konkurs.

Men innan dess hade en företagare skurit kraftigt i verksamheterna, lagt ner några av dem och gjort sig av med personal.

Att en politiker i länet som dessutom själv är ansvarig för den situation som regionen befinner sig i släpper ifrån sig ett pressmeddelande med rader som ¨inte lägga pengarna på hög.¨

Eller ¨ Om inte det fungerar så spelar det ingen roll hur mycket pengar vi har på banken.¨ Visar på en sådan dålig insikt i det mesta att man bara gapar.

Mest förstärker det väl min uppfattning om att den tidigare regionledningen inte har en aning om ekonomi, heller!

Jag ska ge den nuvarande Regionledningen en eloge för att man tagit tag i saker och ting.

Deras händer är i mångt och mycket bundna av det ELÄNDIGA läget regionen genom mångårig vanvård försatts i.

Alla ska dessutom ha väldigt klart för sig att klarar man inte av att fortsätta styra ekonomin åt rätt håll är alternativen att lägga ned verksamheter.

Både på sjukhuset men även vårdcentraler.

Men visst, Ann-Marie ta på dig spenderbyxorna och gör som du gjort under de år du var i ledningen, spendera pengar som inte finns!

Powered by Labrador CMS