Cykla bör man

"Om du inte kan besegra dem - förena dig med dem." Det sägs att 50% av bilresorna är kortare än fem kilometer, något som förut använts i klimatdebatten med hänvisning till att dessa resor bör göras med cykel istället.

Nu pratas det uteslutande om elektrifiering av bilflottan och cykeln ignoreras fullständigt. Varför det?

Är det för att cykeln inte genererar skatteintäkter utöver moms? Ingen koldioxidskatt, ingen energiskatt, ingen trängselskatt, ingen vägskatt.

Däremot ges miljöbilspremier och lägre vägskatt för att få fler att köpa elbil och med ökat antal elbilar minskar intäkterna från fossilbränsleskatterna,

därför övervägs att belägga elbilar med kilometerskatt. "Vi tjänar in på gungorna vad vi förlorar på karusellen." /Karl Gerhard.

Jag tycker att det är märkligt att staten gör sig beroende av skatteintäkter från konsumtion de vill att vi ska sluta med (även alkohol och tobak).

Därför uppmanar jag alla att gå politikerna till mötes och minska både utsläpp, trängsel och skatt genom att ersätta alla bilresor under

fem kilometer med cykel och på så sätt strejka från miljörelaterade punktskatter.

Frågan blir då hur politikerna tänker kompensera det skattebortfallet? Införa (höga) miljöskatter på cykeldäck, -kedjor och bromsklossar?

Hr. Velocipedcyklist J. Magnusson, Ö-sund

Powered by Labrador CMS