Centerpartiet valde Löfven framför ett omfattande landsbygdspaket som hade gynnat Jämtlands län!

Förutsättningarna för att bo och verka i hela landet måste förbättras. Sverige ska hålla ihop. Under arbetet med att försöka bilda en ny regering tog Moderaterna fram ett omfattande landsbygdspaket med allt från viktiga infrastruktursatsningar till fler poliser i Norrlands inland.

Detta paket lovade vi att genomföra om Centerpartiet släppte fram en borgerlig regering – men i stället för sakpolitik som vore bra för Sverige valde de att låta Stefan Löfven sitta kvar vid makten.

Den första delen i landsbygdspaketet som vi tog fram och erbjöd Centerpartiet handlade om att den offentliga servicen måste hålla hög kvalitet, oavsett var i Sverige du bor. Vi kan inte acceptera att de tjänster som stat, region och kommun erbjuder håller lägre kvalitet på landsbygden. En moderatledd regering hade gett Polismyndigheten i uppdrag att särskilt öka polistätheten i Norrlands inland och andra delar av landet där avståndet till polisstationer är för långt och antalet poliser för lågt. Vi erbjöd också en ökad återbäring till kommuner och regioner för vind- och vattenkraftverk, så att en större del av pengarna hade kunnat stanna där energin produceras. Centerpartiet visade dock inte heller något intresse för denna ” Jämtlandsfråga”.

Den andra delen handlade om satsningar på infrastruktur. En infrastruktur av hög kvalitet är viktigt för jobb och tillväxt i alla delar av landet. Men det är särskilt viktigt i de delar av Sverige där avstånden är stora. Det behövs särskilda satsningar på att förbättra infrastrukturen i de delar av Sverige där befolkningstätheten är lägre. Vi föreslog därför ett renoveringsstöd så att bensinmackarna på lands- och glesbygd kan räddas, samt ökade medel till vägunderhåll och till de regionala flygplatserna. Därtill lovade vi att sätta spaden i backen för Norrbotniabanan som, trots att Löfven invigt den,ännu inte börjat byggas.

Den tredje och sista delen i landsbygdspaketet handlade om att skapa rimligare villkor för att bo och leva i hela Sverige. Landsbygden behöver färre regler och ett starkare skydd för äganderätten. Moderaterna vill därför avskaffa det generella strandskyddet och i stället införa möjligheten att på kommunal nivå utfärda lokalt strandskydd där kommunen finner det påkallat.

Moderaterna vill också stärka äganderätten för landets skogsägare genom att inte öka andelen skog som är tagen ur produktion, samt säkerställa att skogsbruk inte likställs med miljöfarlig verksamhet. Därtill vill vi underlätta för jakt och jägare genom att inrätta den Viltmyndighet som ska ta över jakt- och viltvårdsfrågorna från Naturvårdsverket, och utreda möjligheten att flytta vapenlicensärenden från polisen. Dessutom vill vi säkra ripjakten också i framtiden.

Allt detta hade kunnat bli verklighet om Centerpartiet släppt fram en moderatledd regering med Ulf Kristersson som statsminister. De valde dock att ignorera sakpolitiken och gav Löfven ett år till vid makten. Därmed väntar ytterligare ett år av den politik som lett till att Sverige nu är bland de länder som har högst arbetslöshet i hela EU, och där otryggheten och våldet breder ut sig.

Sverige behöver en ny regering som har kraft att ta tag i landets allvarliga problem. Som kan stärka förutsättningarna för att bo och verka i hela landet och som har politiken för att krossa arbetslösheten och bekämpa otryggheten. För det krävs en borgerlig regering – inte fler förlorade år med Stefan Löfven vid rodret. Om ett år har väljarna möjlighet att välja väg.

Elisabeth Svantesson Ekonomiskpolitisk talesperson (M)

Saila Quicklund Riksdagsledamot (M) Jämtlands län.

Powered by Labrador CMS