Centerpartiet investerar för en levande landsbygd

För Centerpartiet är det helt avgörande att vi fortsätter investera i en levande landsbygd och ett hållbart jordbruk. Inte minst för att människor och företag i hela landet ska ha chansen att återhämta sig efter pandemin.

Publicerad

Genom vårbudgeten förstärker vi nu Landsbygdsprogrammet med 417 miljoner kronor. Svenskt jordbruk ska bli mer konkurrenskraftigt och förutsättningarna för fler hållbara investeringar ska öka. I och med ökningen kommer landsbygdsprogrammet totalt att omfatta över 48 miljarder kronor för perioden 2014–2022, varav 4,3 miljarder avser kommande period 2021-2022.

Mer resurser för att stärka landsbygdens fortsatta utveckling är viktigt för hela Sverige. Pengarna ska användas till satsningar på långsiktigt och hållbart jordbruk, investeringar i en ökad digitalisering och automatisering, samt mer resurser till viktiga åtgärder så som täckdikning, dränering, strukturkalkning och vildsvinsstängsel.

Det här är ett viktigt tillskott som bygger vidare på miljardsatsningarna på landsbygden som vi presenterade i höstas. Samtidigt måste vi förbättra infrastrukturen och bygga ut bredbandet på landsbygden, inte minst i tider när fler människor måste jobba hemifrån. Nästa år satsas ytterligare 1,4 miljard på kraftfullt utbyggt bredband i hela landet. Vårt vägnät behöver också stora investeringar. Här driver vi på för en lagstadgad lägsta vägstandard. Nu satsas ytterligare 500 miljoner årligen fram till 2023 för upprustning och underhåll.

Det här är en miljardsatsning på landsbygden, med rekordstora investeringar på viktig infrastruktur. Den här satsningen är särskilt viktig i länet eftersom vi har stora behov av både bredband och vägunderhåll.

Vi har för att stärka länet ställt stora krav på regeringen utifrån januariavtalet. Det innebär satsningar både på landsvägar och på Atlantbanan, via Norra stambanan och Mittbanan, samt Inlandsbanan.

Per Åsling, Åse, C, riksdagsledamot

Powered by Labrador CMS