Centern, vården och samhällsutbyggnaden

Det verkar som de borgerliga politikerna inte vet om att de styrt i Region Jämtland och i flera kommuner den senaste mandatperioden. De har haft tiden på sig att inspireras av Norge som de skriver om i ett debattinlägg.

Kolla hur sjukvården i regionen eroderats under de senaste fyra åren. Chefer har måst sluta. Vissa med frikostiga/felaktiga? avgångsavtal. Den ansvarige C-politikern har sagt sig inte ha något ansvar. Vi har märkt det!

Den viktiga personalen ”på golvet” som vi patienter är beroende av blir allt färre eftersom centerledningen inte förmått att vare sig se till att deras arbetsmiljö förbättrats eller att deras löner blivit ledande i landet. Nej ni har inte tagit något ansvar för sjukvården utan endast för era marknadsliberala ideer. Med det i huvudet på centerpartister får vi aldrig en sjukvård, skola eller äldreomsorg som gynnar oss medborgare.

När senaste centerlandshövdingen Marita Ljung kom, jublades det över hennes ofantliga erfarenhet från olika delar av vårt samhälle. Av den anledningen gick hon emot sina egna experttjänstemän när planen för G III Torg skulle passera länsstyrelsen. Hon sa sig snabbt läst in sig på planen.

Idag vet vi vad hennes kunskap är värd. Mark- och miljödomstolen skriver om hennes agerande att domstolen noterat tjänstemännens avvikande mening. Stadens starke C-man tog sin hatt och gick. Regionens starka C-kvinna tog också sin hatt och gick. Cheferna inom vården har också tagit sina hattar och gått.

Nu väntar vi på att Landshövdingen skall inse att hon hamnat på fel plats och ta sin hatt och gå även om hon med nuvarande förordnande är försörjd av samhället ända tills 2027.

Sören Monvall
Samhällsdebattör

Powered by Labrador CMS