C: Hämta inspiration från Norge i vårdfrågor

Vi är övertygade om att en primärvård, där region och kommun samverkar, kommer att ge oss mer av en nära vård runt om i vårt län.

Primärvårdsnivån som är ett nytt grunduppdrag för kommun och region trädde i kraft första juli 2021. Syftet är att skapa en nära samverkan och gemensam plan för primärvården mellan region och kommuner. Detta erbjuder patienten möjlighet att aktivt delta i sin vård, en nära vård. Den nya reformen, där primärvården är navet, möjliggör även ytterligare samarbete och utveckling mot en nära vård nära medborgarna.

Ett sätt att nyttja det reformen erbjuder (förutom att ta tillvara redan fungerande rutiner) är att erbjuda flexibilitet för hälsocentralerna i Jämtland Härjedalen utifrån det behov som varje enskild hälsocentral har och den ort den är placerad i. Exempel på flexibilitet är att ge alternativa utförare möjlighet att driva verksamhet som liknar ”Närvård Frostviken”, som intraprenad eller i egen regi.

Den digitala utvecklingen är viktig för oss som lever i vårt län med sina långa avstånd. Genom att fortsätta driva den digitala utvecklingen utvecklas exempelvis möjligheten att själv kunna bevaka sitt mående genom egen monitorering för fler diagnosgrupper och minska resandet genom att erbjuda uppföljning mm via dator. 

Ansvaret för sjukvården tydliggörs genom att placera kommunal och regional hälso- och sjukvård, liksom elevhälsan, under en utförare. Samarbetet ska säkras genom att skriva samarbetsavtal.  Medborgarnära elevhälsa och barn och ungdomspsykiatrins första linje förbättras genom att flytta dessa verksamheter till primärvårdnivån. Ungdomsmottagning ska erbjudas på fler platser i Jämtland Härjedalen. En länsgemensam eftervårdsavdelning ska öppnas i Östersund (NÄVA kvar på Strömsunds hälsocentral). Viktigt är också att samarbeta med patientnära föreningar, idrotts- och kulturföreningar, liksom med studieförbunden.    Vi är övertygade om att en primärvård, där region och kommun samverkar, kommer att ge oss mer av en nära vård runt om i vårt län. Arbetet pågår, men det finns mycket kvar att göra. Inspiration kan hämtas från olika håll, inte minst från det norska ”fastlegesystemet”.

Andreas Karlsson Centerpartiet Krokom

Marie-Louise Oscarsson Centerpartiet Strömsund

Powered by Labrador CMS