Bygg vindkraft i storstadskommunerna

När alla nu ser hur det brinner i Europa på grund av långvarig torka, orsakad av vår fortsatta användning av fossila energikällor. I det läget går M ut och föreslår en ensidigt satsningar på kärnkraft som framtida förnybar energikälla.

Men har inte M sett hur det har gått för Italien, Tyskland och andra länder i Europa som ensidigt satsat på billig rysk gas som energikälla. Vi har alla sett hur glesbygdskommuner som Bräcke gett tillstånd för utbyggnad av vindkraft, medan M-ledda storstadskommuner vägrar ge tillstånd för vindkraftutbyggnad av rädsla för att fastigheterna ska minska i värde.

Alla partier och enskilda personer som enbart förespråkar kärnkraften måste även ta ansvar för våra barn och barnbarn. Det gör vi bäst om vi satsar på olika förnyelsebara energikällor, även M-styrda storstadskommuner, som även ska bygga vindkraftverk i sina kommuner.

Kjell Berg

Powered by Labrador CMS