Olle Björkebaum startade 15 juli en ny hemsida där medborgare kan protestera mot utvecklingen av Busstorget. Foto: Privat
Olle Björkebaum startade 15 juli en ny hemsida där medborgare kan protestera mot utvecklingen av Busstorget. Foto: Privat

Namninsamling på hemsida mot planerna för Busstorget - nästa steg kan bli folkomröstning

ÖSTERSUND (JT) Idag går tiden för överklagande av detaljplanen för Busstorget ut och flera aktörer har utnyttjat tillfället. Ett annat initiativ har tagits av Olle Björkebaum tillsammans med Stadsmiljögruppen.

Publicerad Senast uppdaterad

JT har tidigare rapporterat om Stadsmiljöguppens och arkitektstudenten Olle Björkebaums kritiska synpunkter på de ombyggnadsplaner som finns för Gustav III Torg (Busstorget). Nu har de även tagit initiativ till en hemsida (www.stadsmiljogruppen.com) där det finns möjlighet att göra sin röst hörd och protestera mot den detaljplan som antogs 21 juni 2021 och som gör det möjligt för Diös och Östersunds kommun att bygga hotell, kontor och bostäder på torget.

-Den är tänkt att sondera terrängen kring hur stort intresset för frågan om torget egentligen är. Utifrån hur stort intresset är får vi se hur vi kan gå vidare, säger Olle Björkebaum.

Om det är ungefär 5000 som protesterar kan det bli aktuellt med en folkomröstning, men om det bara är några hundra som gör sin röst hörd på detta vis blir det inte aktuellt.

Olle Björkebaum är oroad över en utveckling där Östersund blir en arena för aggressiva exploatörer, att utvecklingen av Storsjö Strand, kvarteret Skjutbanan och Gustav III Torg blir en trend:

-Man skickar så många signaler till fastighetssverige att i Östersund finns inga begränsningar, att här tar vi inte hänsyn till andra värden.

Att det är låg risk för företag som vill starta projekt här?

-Ja, att man kommer att få sin vilja igenom, det finns ingen bromskloss utan man kan exploatera aggressivt.

En omfattande opinion har skapats mot planerna för Gustav III Torg (Busstorget). Foto: Torbjörn Aronsson
En omfattande opinion har skapats mot planerna för Gustav III Torg (Busstorget). Foto: Torbjörn Aronsson
Powered by Labrador CMS