Tommy Öst, ägare av Husås Maskintjänst, tror att färgmärkningssystemet kan bli en produkt på världsmarknaden.
Tommy Öst, ägare av Husås Maskintjänst, tror att färgmärkningssystemet kan bli en produkt på världsmarknaden.

Skotaren märker virket – Husås maskintjänst först ut

Att låta skogsmaskinen märka virket har länge varit en önskedröm för alla maskinförare. Och Logscom gör just det. Med ett skotarbaserat färgmärkningssystem presenterar man en nyhet som märks.

Publicerad

Husås Maskintjänst använder det första serietillverkade exemplaret och deltar i produktutvecklingen. 

Det var för drygt tre år sedan som Martin Englund och Christoffer Rönnberg, ägare av det lilla innovativa uppstickarföretaget Logscom från Åsele i Västerbotten, började utveckla en maskinmonterad färgmärkningsutrustning för att ersätta det farliga manuella arbetet med stämpelmärkning av stockarna i vältan. Redan 2018 kunde man presentera en utrustning för färgmärkning som byggdes in i skördarens aggregat. 

Men tester avslöjade att miljön i skördaraggregatet var i tuffaste laget för märkningsutrustningen. Fast Logscom tog nya tag. Märkningsutrustningen konstruerades om och flyttades till skotarens grind. Därmed verkar den ha funnit en säker plats både på maskinen – och på marknaden. 

För under det år som gått sedan den första färgmärkningsutrustningen monterades på en skotare som ägs av Husås Maskintjänst i Lit, har den fungerat klockrent. Det konstaterar både företagets ägare Tommy Öst och skotarföraren Ulf Lindberg som har störst erfarenhet i Sverige av utrustningen då han märkt avsevärt fler än 15 000 stockar sedan den kom på plats för drygt ett år sedan.

-Jag kan inte säga annat än att jag är mycket nöjd med färgmärkningssystemet. Sedan det installerades har det fungerat felfritt bortsett från några bagatellartade problem alldeles i början, säger Ulf Lindberg som också ser färgmärkningssystemet som en stor säkerhets- och arbetsmiljöförbättring för den ofta ensamarbetande skotarföraren.

-För att märka virket manuellt krävs oftast att arbetslagets mest vige och minst höjdrädde maskinförare klänger på virkestravarna, kanske skrapar rimfrost och sölar ned sig med färgen för att manuellt märka stockarnas kortändar med en stämpel. En mindre angenäm och riskabel sysselsättning, särskilt under den kalla och mörka årstiden, anser Ulf och konstaterar samtidigt att den skotarbaserade färgmärkningen fungerar bra även på vintern.

-Sedan siffrornas vinkel ändrades något genom en programvarujustering i ett tidigt läge har inte heller de aktuella virkesmätningscentralerna, som kameramäter timmerbilarnas virkeslaster, haft något att anmärka på färgmärkningen, framhåller Tommy Öst.

-De problem som uppstått hittills har varit bagatellartade och snabbt åtgärdats av Logscom. Samtidigt är det spännande att delta i utvecklingen av en ny produkt som jag tror kan ha alla möjligheter att bli trendsättande och finnas på nya skotare inom bara några år. Och för mig som skotarförare är det bästa med färgmärkningssystemet att jobbet är klart när jag lägger av lasset på vältplatsen, avslutar Ulf Lindberg med ett skratt. 

FAKTA

Kort och gott utgörs Logscoms skotarmonterade färgmärkningsutrustning av en hydraulkolv med bläckstråleskrivare monterad i en särskild ihålig stålbalk fastsatt på skotarens grind. Skyddad bakom grinden finns hydraulpaketet med ventil och styrenhet samt en trycksatt färgbehållare. Programvaran till den digitalt styrda märkningsutrustningen installeras på maskindatorn som kommunicerar trådlöst med färgmärkningssystemets styrenhet. 

Via datorn kan föraren programmera aktuell sifferkod och ord eller en kombination av dessa samt även justera teckenstorleken. Genom att byta skrivarhuvud finns möjlighet att märka med två rader tecken. 

När föraren lyfter ett knippe virke med kranen väljer denne samtidigt ut en lämplig stock och styr den mot stålbalken. Därefter krävs bara en knapptryckning på förarstolens palettsats och märkningen görs sekundsnabbt med vattenfast bläck som i form av siffror och/eller bokstäver sprutas på stockens kortända då hydraulkolven för fram bläckstråleskrivaren i en öppning på den grindmonterade stålbalken. 

Sedan testet inleddes har Logscom kompletterat med en fotpedal som enkelt ansluts med USB till maskinens dator. Pedalen blev en lyckad uppgradering som bidrar till bättre förarplatsergonomi och jämnare flyt i arbetet. Montering av utrustningen, som kostar 124 000 kronor exkl. moms och monteringskostnad, görs på plats av tekniker från Logscom. Tiden för montering och driftsättning understiger en arbetsdag. 

Från slutet av fjolåret är Stigs Maskin i Lit marknadsrepresentant för Logscoms skotarbaserade färgmärkningssystem.

Powered by Labrador CMS