Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen i Norrland

Coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta att utföra många arbetsuppgifter på distans tack vare digital teknik. En förutsättning är dock tillgång till fiberbredband.

Publicerad

Vi som representerar länsavdelningarna i Norrland i Hela Sverige ska Leva känner stor oro över att bredbandsutbyggnaden på landsbygden inte görs i den omfattning som krävs för att vi ska kunna hänga med på bredbandståget.  

Hela Sverige ska leva i Norrland stöder därför det pågående bredbandsuppropet från Byanätsforum, Företagarna, Lantbrukarnas riksförbund och Svenska Stadsnätsföreningen.

I Bredbandsuppropet listas fem viktiga landsbygdsområden som är beroende av stabila och snabba bredbandsuppkopplingar:

1. Gröna näringarna De gröna näringarna står inför en stor digitaliseringsomställning. För att kunna nyttja de digitala lösningar som nu lanseras behövs en framtidssäker uppkoppling samt tillgång till mobiltäckning med hög överföringskapacitet.

2. Offentlig sektor Den offentliga sektorn står inför många utmaningar. Med hjälp av digitala tjänster och verktyg kommer allt ifrån tillståndshantering till viss vård att kunna lösas digitalt. Men om hela landet inte har tillgång till en uppkoppling som klarar de krav som framtidens digitala samhällstjänster kommer att ställa ges alla invånare inte tillgång till de digitala lösningar som väntas förbättra samhällstjänsterna.  

3. Kulturutbud och civilsamhälle Tryckta medier ersätts med digitala upplagor och vi letar information på myndigheters, och kommunernas webbplatser. Utan tillgång till en anslutning med tillräckligt hög kapacitet för att klara både dagens och framtidens krav kommer delar av Sveriges invånare inte kunna ta del av varken samhällsinformation, kulturutbud eller medier i samma utsträckning som andra invånare.

4. Företagande på landsbygden Bristande tillgång till bredband hotar glesbygdsföretag och tillväxt. Utan tillgång till bredband med tillräckligt hög kapacitet riskerar företag utanför tätorterna att inte kunna nyttja vare sig dagens eller framtidens digitala tjänster.

5. Fiber en förutsättning för god mobiltäckning och framtidens 5G Både dagens mobilmaster och framtidens 5G-antenner kräver fiber för att kunna leverera mobiltäckning med hög kapacitet. Utan en fiberanslutning sänks mobilmasternas kapacitet drastiskt och framtidens 5G-utbyggnad riskerar att inte nå områden dit fiberutbyggnaden inte nått.

här löser vi utbyggnaden av fiberbredband på landsbygden:

  1. Ytterligare stödmedel, det behövs 22 miljarder kronor om vi ska nå fullt utbyggt bredband till 2025
  1. Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel
  1. Enklare tillståndsgivning
  1. Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort
  1. Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad 

Lars Bergström, ordförande, Hela Sverige ska Leva Norrbotten  Lars Westerlund, ordförande, Hela Sverige ska Leva Västerbotten  Hans-Erik Näslund, ordförande, Hela Sverige ska Leva Västernorrland  Anders Stävhag, ordförande, Hela Sverige ska Leva Jämtland  Jenny Breslin, ordförande, Hela Sverige ska Leva  X-ing Gävleborg  Olle Persson, ordförande, Hela Sverige ska Leva, X-ing, Gävleborg 

Powered by Labrador CMS