Bräcke struntar i politiska beslut

I Bräcke kommun struntar den politiska ledningen i beslut fattade i kommunfullmäktige, beslutet om att inte lägga ner Furugränd togs den 21 april 2021.

Därefter fortsatte den politiska ledningen med att arbeta för en nedläggning av Furugränd, helt emot beslutet i kommunfullmäktige.

De införde politisk styrning för placering av personer på särskilt boende, och i de riktlinjerna skulle Gellinergården fyllas upp först, därefter Gimsätra och Tallgläntan. Inga med demensdiagnoser

skulle hänvisas till Furugränd, utan Furugränd skall läggas ner till varje pris. De kallar inte det intagningsstopp, men vem som helst förstår att det är ett intagningsstopp.

Nu lägger de åter igen samma förslag om att lägga ner Furugränd, och menar att de sparar 5,5 miljoner kronor på en nedläggning.

Det ska inte sägas upp någon personal, utan de ska omplaceras.

Lokalen ägs av Bräcke kommun. 

Då kan man faktiskt undra hur de räknar för att spara 5,5 miljoner?

Lokalen kommer att stå tom och i fall för att inte förstöra lokalen bör den underhålls värmas. Bräcke kommun får då ännu en tom lokal, som kostar skattepengar.

När Bergsvägen i Pilgrimstad lades ner användes samma argument, och varken lokalen eller personal avyttrades. Och enligt SKR:s genomlysning sparades inga pengar den gången, det var faktiskt så att det blev en förlustaffär för Bräcke kommun.

Nu ska socialdemokraterna och moderaterna i Bräcke kommun göra på samma sätt, och de tror fortfarande att de sparar 5,5 miljoner.

Och inte nog med det, de visar inte hänsyn till ett demokratiskt fattat beslut om att Furugränd skall vara kvar.

Man kan fråga sig hur många gånger ska det röstas? 

Är det tills det röstas rätt? 

I fall är vi inte långt bort från diktaturer likt Kina, Ryssland och Afghanistan.

Det bästa är att de ledande politiker som fortsatt med nedläggningen av Furugränd mot ett demokratiskt fattat beslut i kommunfullmäktige genast ställer sina platser till förfogande.

Christer Olsson 
Jämtlands Väl Bräcke 

Powered by Labrador CMS