Jämtvind kommer att överklaga Bräcke kommuns beslut att stoppa vindkraftsetableringen utanför Kälarne. På bilden illustreras hur några av snurrorna skulle ut sett från Väster-Övsjö. FOTO: Jämtvind.
Jämtvind kommer att överklaga Bräcke kommuns beslut att stoppa vindkraftsetableringen utanför Kälarne. På bilden illustreras hur några av snurrorna skulle ut sett från Väster-Övsjö. FOTO: Jämtvind.

Bräcke kommun stoppade vindkraftpark – nu rasar markägare: “Uselt underlag”

KÄLARNE (JT) Bräcke kommun använde kommunvetot för att stoppa vindkraftparken utanför Kälarne. Nu rasar markägare mot beslutet.

Publicerad

– Det är ett problem när kommunfullmäktige får ett så här dåligt underlag från tjänstemännen, säger Bengt Johnny Johansson i Öster-Övsjö, som har skickat in en överklagan till förvaltningsrätten.

I förra veckan kunde Jämtlands Tidning berätta att kommunfullmäktige stoppat planerna på Jämtvinds vindkraftpark utanför Kälarne. Bolaget vill sätta upp 17 vindsnurror på en höjd av max 220 meter.

I underlaget till politikerna skriver tjänstemännen

“Bräcke kommuns översiktsplan medger vindkraft i området men pekar på problem på verk över 150 meter då parken blir ett helt dominerande inslag i landskapet. Ett annat problem med en vindkraftspark i denna omfattning är att den påverkar kommunen i alltför negativ riktning vad avser attraktivitet i ett område som har en ökad inflyttning”

Markägaren Bengt Johnny Johansson har många invändningar mot den skrivelsen.

– Översiktsplanen har angett det här området som lämpligt för vindkraft. Men för att det ska bli lönsamt så måste man få upp verken i höjd. Därför blir det ju ett ologiskt resonemang. Man medger alltså olönsam vindkraft?

Han anser inte heller att området har en ökad inflyttning.

– Det är en osanning. Det finns ingen ökad inflyttning här. Det är fler hus än människor i byn, säger Bengt Johnny Johansson, som nu har överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten.

– Det gör jag för att jag vill ha en laglighetsprövning av det här.

Jämtvinds vd Anders Strömblad kritiserar även han tjänstemännens underlag till politikerna.

– Det är ju till att börja med baserat på vårt gamla projekt. Jag undrar hur det kan bli så? Är det okunskap, slarv eller medvetet, säger Strömblad.

Jämtvind hade till en början bygglov på två områden, Bleckberget och Storflon. Länsstyrelsen reagerade mot detta och tyckte att Jämtvind skulle söka på ett större område. I den nya ansökan ingick 17 verk istället för 25.

– Därför blir ju inte heller påverkan så stor på Övsjöbyn. Men nu har man använt ett gammalt underlag vilket är väldigt märkligt, säger Anders Strömblad.

För Jämtvind är kommunens beslut ett hårt slag. Bolaget har jobbat med etableringen i lite drygt tio år och har plöjt ner mycket pengar.

– Vi har byggt en anläggning i Krångede som ska ta emot kraften. Den gick på 50 miljoner kronor. Utöver det har vi investerat fem miljoner i olika utredningar. Dessutom har vi hela tiden haft samråd med kommunen som har uttalat sig positivt. Så det här var verkligen förvånande, säger Anders Strömblad.

Planerna på vindkraftparken har dock mött kritik från boende, som anser att deras livsmiljö skulle försämras. Även Bräcke kommun oroas över hur etableringen skulle påverka kommunens attraktionskraft.

– Kommunen har blivit rädda för det motstånd som har blivit mot vindkraft, dels i Överammer men också i Kaxås. Jag tycker inte att det är ett argument som biter. En kommun måste väl tänka större än så. Nu har vi fattat ett beslut om att vi ska ha grön energi för att klara den klimatkris vi står inför. Då är vindkraft det som är bäst. Ska vi då ha en debatt kring om det är fint eller fult med vindkraft? Landar vi där så kommer vi aldrig klara den här omställningen, säger Anders Strömblad.

Du ser inget motsatsförhållande mellan ökad inflyttning och mer vindkraft?

– Nej, absolut inte. Då skulle det ju inte bo en människa i Danmark eller Tyskland. Det är ett tunt argument.

– Man pratar om påverkan på byarna. Men då tar man inte med de bygdemedel som kommer utav etableringen. Det handlar om 900 000 kronor per år som genom vindkraftsfonden kan växlas upp fem gånger. Det är alltså närmare fem miljoner kronor per år som går att använda för att utveckla bygden.

Jämtvind har dessutom planer på en vätgasfabrik i Bräcke kommun.

– Men då behövs vindkraft och förvaring, till exempel bergrum. Samt en kommun som förstår vad som krävs för en omställning till hållbar grön energi, säger Strömblad.

Även Jämtvind kommer att överklaga kommunens beslut.

Jämtlands Tidning har sökt ansvarig tjänsteman på Bräcke kommun.

Markägarna och företagarna i livsmedelsbranschen Jan-Anders Jarebrand och Bengt-Johnny Johansson är positivt inställda till en vindkraftsetablering utanför Kälarne. FOTO: Privat.
Markägarna och företagarna i livsmedelsbranschen Jan-Anders Jarebrand och Bengt-Johnny Johansson är positivt inställda till en vindkraftsetablering utanför Kälarne. FOTO: Privat.
Powered by Labrador CMS