BRÄCKE

Furugränd riskerar återigen att läggas ner.
Furugränd riskerar återigen att läggas ner.

Furugränd återigen nedläggningshotat – får inte ta in fler boende

Furugränds demensboende har just nu tre platser lediga men får inte ta in fler boende. Många anar därför att en nedläggning är på gång. Detta trots fullmäktiges beslut (april 2020) att behålla boendet.

Publicerad
“Det är demokratiskt förfärligt om man nu beslutar sig för att smygstänga Furugränd”, säger Ann-Sofie O'Dwyer (C).
“Det är demokratiskt förfärligt om man nu beslutar sig för att smygstänga Furugränd”, säger Ann-Sofie O'Dwyer (C).

Furugränd dominerade den politiska debatten i Bräcke kommun under vårvintern. Efter ett massivt motstånd mot nedläggningsplanerna beslutade fullmäktige i april att behålla boendet.

Sedan dess har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) kommit in i bilden. I deras genomlysning av Bräckes ekonomi dras slutsatsen att mellan 10 och 20 platser måste bort från kommunens särskilda boenden.

Den politiska ledningen har nu gett tjänstemännen i uppdrag att titta på hur det ska gå till.

Det finns indikationer åt vilket håll det lutar. Ekonomiutskottet har nyligen beslutat att sätta stopp för nya intagningar på Gimsätra, Tallgläntan och Furugränd. Enda undantaget är gjort för Gellinergården.

PRO har i ett öppet brev beskrivit det som att politikerna tar en bakväg för att lägga ner Furugränd.

Men beslutet har enligt kommunalrådet Jörgen Persson (S) tagits i dialog med personalen.

– Det har att göra med att vi vill undvika en situation där vi har boende som flyttar in på ett boende och sedan vill till ett annat. Som läget är nu känner vi oss säkra på att Gellinergården blir kvar, de andra tre är vi inte lika säkra på. Men vi kommer att titta på alla fyra boenden, inte bara Furugränd, säger Jörgen Persson.

Men ett beslut är taget i fullmäktige på att Furugränd ska vara kvar. Du ser inga demokratiska problem med att boendet nu ändå kan komma att läggas ner som ett resultat av den här nya utredningen?

– Ja, vi kan ju fortsätta ha fyra boenden i kommunen. Men då måste vi göra något annat drastiskt, som att höja skatten. Det känns inte som ett alternativ.

“Som läget är nu känner vi oss säkra på att Gellinergården blir kvar, de andra tre är vi inte lika säkra på. Men vi kommer att titta på alla fyra boenden, inte bara Furugränd”, säger Jörgen Persson (S), kommunalråd.
“Som läget är nu känner vi oss säkra på att Gellinergården blir kvar, de andra tre är vi inte lika säkra på. Men vi kommer att titta på alla fyra boenden, inte bara Furugränd”, säger Jörgen Persson (S), kommunalråd.

För politikern Jörgen Persson är besparingarna inom äldreomsorgen (och alla upprörda känslor det för med sig) en knepig fråga. Om knappt ett år väntar ett nytt val.

– I normala fall sitter man inte och sparar på nått sista året utan försöker tvärtom krydda på lite extra. Nu får vi göra riktigt tuffa besparingar och det är klart att det är svårt på alla sätt. Men gör vi inte det så kan vi köra ekonomin i botten helt och så får någon annan ta över det sen. Det känns inte heller hederligt.

Beslutet att införa intagningsstopp på Furugränd har väckt starka känslor i Bräcke. Kommunpolitikern och Bräckebon Ann-Sofie O'Dwyer har tidigare jobbat som vårdutvecklare, och är aktiv i Sveriges alzheimerförening. Hon säger så här om beslutet:

– Jag är totalt emot att man stänger Furugränd. Det är våra absolut mest sköra och sårbara som sitter där. Det är också demokratiskt förfärligt om man nu beslutar sig för att smygstänga Furugränd, säger hon.

Ann-Sofie O'Dwyer har jobbat i över 30 år med frågor som rör alzheimers och dementa personer.

Hur påverkas de människorna av en eventuell flytt?

– Det är oetiskt. Det här är människor som behöver trygghet och kontinuitet i sin vardag. Det är statistiskt belagt att deras hälsa försämras om man börjar flytta på dem.

På Furugränds boende sprider sig nu oron. I dagsläget finns tre platser lediga som inte får fyllas på. Samtidigt har enhetschefen sagt upp sig och tagit en tjänst i Ånge.

– Ju fler platser som blir lediga, desto lättare blir det för den politiska ledningen att lägga ner Furugränd. Det är ju ditåt det pekar.

Powered by Labrador CMS