Revsunds kyrka är en av de största i länet med plats för närmare 700 personer. Nu kan den komma att avvecklas.
Revsunds kyrka är en av de största i länet med plats för närmare 700 personer. Nu kan den komma att avvecklas.

Helt ny kyrka kan byggas i Gällö – samtidigt som Revsunds kyrka avvecklas

Bygg en helt ny kyrka i Gällö och avveckla den i Revsund. Det är ett förslag som nu ska utredas efter beslut av kyrkofullmäktige. – Revsund är vår största kyrka och en fantastisk sådan, men den minst besökta, säger Jesper Watanen, kyrkoherde i Bräcke-Revsunds pastorat.

Publicerad

Det är inte ofta det byggs nya kyrkor i Sverige numera. Utvecklingen går snarare åt andra hållet – att kyrkor avvecklas, inte minst på landsbygden. Orsaken är att församlingarna tappar allt fler medlemmar.

Bräcke-Revsunds pastorat står inför samma framtidsscenario.

– Alla prognoser pekar på att vi kommer bli färre församlingsmedlemmar. Vi begraver fler människor än vi döper. Generellt vill vi inte göra oss av med kyrkor, men till sist handlar det om huruvida vi ska kunna fortsätta ha igång en verksamhet, säger Jesper Watanen och fortsätter:

– Då kan vi inte behålla alla fastigheter och måste kanske till och med våga ställa oss frågan vad våra kyrkor kostar oss. Sen är det upp till medlemmarna att avgöra hur man vill prioritera. En enormt stor del av våra kostnader är knutna till lokalerna.

Utifrån dessa förutsättningarna kan det tyckas konstigt att pastoratet nu ska utreda ett eventuellt nybygge av en kyrka i Gällö.

Men det hänger ihop.

Revsunds kyrka, byggd 1876, är en av de största i länet med plats för mellan 600 och 700 personer. Problemet är att det är den minst besökta kyrkan och dessutom dyr i drift.

– Det är en väldigt hög totalkostnad för Revsunds kyrka varje år. Samtidigt så är det i Gällö merparten av församlingsborna bor. Det är också där det finns bäst kommunikationer, säger Jesper Watanen.

Just nu pågår en omläggning av skiffertaket på Revsunds kyrka, där staten har gått in med lite drygt 8,4 miljoner kronor. Det kommer ändå inte att räcka.

– Det visar lite på vilka underhållskostnader som blir. Trots att vi får hjälp så kommer vi att behöva lägga ut väldigt mycket pengar själva, säger Jesper Watanen.

Pastoratet har i dag en ganska livskraftig barnverksamheten. Den bedrivs i en hyrd lokal i Gällö, eftersom det inte finns några anpassade lokaler i Revsund.

Fördelarna med en ny kyrka i Gällö skulle vara att det går att bygga ändamålsenliga lokaler (bland annat för barnverksamhet) som skulle bli billigare i drift.

När frågan var uppe i kyrkofullmäktige ställde sig samtliga ledamöter utom en (Margareta Edling) positiv till en utredning av ett eventuellt nybygge. I det ligger ett förslag om att överlämna Revsunds kyrka till Härnösands stift.

– Utredningen bör göras så att vi får fakta på bordet. Men Revsunds kyrka är dyr i drift, inte minst när det gäller uppvärmningskostnaderna. Sjövärme finns men den är inte gratis den heller, säger Arne Jonsson, vice ordförande i kyrkofullmäktige.

Pastoratet har i dag fem kyrkor som ligger i Revsund, Bodsjö, Sundsjö, Bräcke och Nyhem. Dessutom kan vi lägga till Hunge kapell.

Är det verkligen motiverat att bygga en helt ny kyrka med tanke på att det redan finns fem stycken i pastoratet?

– På sätt och vis så ja. I och med att du skulle kunna koncentrera en hel del verksamhet dit och få en lägre driftskostnad så skulle det nog gå att spara pengar. Men det här är något som utredningen får visa, säger Arne Jonsson.

Powered by Labrador CMS