Ett tak på 111 timmar per månad sätts nu inom hemtjänsten i Bräcke kommun. “Har man stora vårdbehov så ska man iställer erbjudas en plats på ett särskilt boende”, säger Jörgen Persson (S), kommunalråd.
Ett tak på 111 timmar per månad sätts nu inom hemtjänsten i Bräcke kommun. “Har man stora vårdbehov så ska man iställer erbjudas en plats på ett särskilt boende”, säger Jörgen Persson (S), kommunalråd.

Bräcke sätter stopp för obegränsad hemtjänst: “Några få personer har kostat mångmiljonbelopp”

Bräcke kommuns invånare har hittills haft rätt till en obegränsad mängd hemtjänst. Nu sätter politikerna stopp för det. – Det har varit en stor kostnad, säger Jörgen Persson (S), kommunalråd.

Publicerad

Det är Peppe Liljefjäll, socialchef, som har basat över den utredningen som ligger till grund för beslutet. Som läget är idag har varje medborgare rätt till en obegränsad mängd hemtjänst.

Det har fått flera konsekvenser. Kostnaderna för några enskilda hemtjänstärenden har blivit väldigt stora, samtidigt som kommunen har fått tomma platser på sina särskilda boenden.

Politikerna i kommunstyrelsen har nu beslutat om ett tak för hur mycket hemtjänst som kommunen ska bevilja per månad.

Det landade på totalt 111 timmar.

– Har man stora vårdbehov så ska man istället erbjudas en plats på ett särskilt boende, säger Jörgen Persson.

Politikernas förhoppning är att kommunens kostnader på så vis ska minska.

– Som det har varit nu så har vi haft ärenden där några få personer har kostat mångmiljonbelopp, där vi kanske måste ha personal dygnet runt, säger Jörgen Persson och fortsätter:

– Allt handlar om att ge rätt sorts vård till rätt personer.

Kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, får sista ordet i frågan senare i april.

Powered by Labrador CMS