Tommy Vestman är en av många fastighetsägare som har fått sin brunn utdömd av Bräcke kommun. Av de 800 enskilda avlopp som inspekterades har närmare 70 procent haft brister som måste åtgärdas.
Tommy Vestman är en av många fastighetsägare som har fått sin brunn utdömd av Bräcke kommun. Av de 800 enskilda avlopp som inspekterades har närmare 70 procent haft brister som måste åtgärdas.

70 procent av alla enskilda avlopp dömdes ut i Bräcke kommun

BRÄCKE (JT) Totalt 800 enskilda avlopp har inspekterats av Bräcke kommun senaste åren. Närmare 70 procent av dessa har blivit utdömda. En stor kostnad för fastighetsägaren.

Publicerad

– Det är kommunens sätt att hantera det här som stör mig. Man tar noll hänsyn till om folk får flytta från hus och hem eller inte, säger Tommy Vestman i Grönviken.

I förra veckan berättade vi om Håkan Olsson i samma by som har fått 1,5 år på sig att fixa sitt avlopp.

Gör han det inte så ska han visa att han har stängt av vattnet.

– Jag har inte råd med det här och kommer att behöva flytta från huset, var hans besked.

I Grönviken är Håkan Olsson långt ifrån ensam om att har fått sin brunn utdömd.

– Jag har snackat med folk på byn de senaste dagarna. Det finns knappt en fastighetsägare med enskilt avlopp som inte har fått det utdömt av Bräcke kommun. Jag vet en pensionär med tre fastigheter här i byn som har fått tre brunnar utdömda. Det är en jäkla kostnad, säger Tommy Vestman, som bor granne med Håkan Olsson.

– Huset ligger ju bara 50 meter ner här. Hade det varit något fel på vår brunn så hade han varit den första att märka det. Men saken är ju att både min och hans brunn fungerar.

Tommy Vestman har precis som Håkan Olsson fått beskedet att hans enskilda avlopp inte håller måttet. Det måste bytas.

– Något år innan vi flyttade hit i början på 2000-talet var brunnen nylagd. De hade kostat på en rejäl infiltration som håller riktigt bra. Det finns inga tecken på att det släpps ut, säger han.

Men Bräcke kommun har slagit ner på att det inte är en trekammarbrunn.

– Det blir en stor kostnad för mig att ordna det här, trots att brunnen fungerar. Men det jag stör mig mest på är att man varken tar hänsyn till ålder på fastighetsägaren eller till dennes ekonomi. Det stod också i ett papper jag fick från kommunen, säger Tommy Vestman.

– Man borde jobba med medborgarna, inte emot dem som det är nu.

Jämtlands Tidning har varit i kontakt med miljö- och hälsa på Bräcke kommun. Beskedet därifrån är att samtliga inspektioner gjordes under 2016, som en del i Länsstyrelsens EU-finansierade projekt Triple Lakes som går ut på att skydda sjöarna Revsundssjön, Näkten och Locknesjön.

– 2016 genomfördes en inventering av ca 800 enskilda avlopp i Bräcke kommun. Dessa valdes ut för att de låg i nära anslutning till Revsundssjön, som nu är ett Natura 2000-område, berättar Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef på Bräcke kommun.

Närmare 70 procent av dessa avlopp blev utdömda av Bräcke kommun.

– Rent generellt så är de flesta av de enskilda avloppen i kommunen anlagda mellan 50-70-talet och många har sedan länge passerat livslängden. Som en tumregel kan det vara dags att se över exempelvis infiltrationen redan efter 15 år. Det är jämförbart med målningsintervallet av huset, säger Tomas Jonsson.

I ett fall vi har skrivit om har en fastighetsägare fått 1,5 år på sig att åtgärda sin brunn, annars ska han bevisa att vattnet stängts av. Varför ger ni en så kort tidsfrist?

– Kommunicering skedde 2017 till de fastighetsägare vilka bedömdes ha bristfälliga avlopp som inte uppfyllde tillräcklig reningsgrad. Möjlighet fanns alltså att på frivillig väg under minst 2 år åtgärda sitt avlopp. När det inte fick avsedd effekt förelades berörda fastighetsägare att vidta åtgärder.

Tar ni ingen hänsyn till ekonomiska faktorer när ni fattar sådana här beslut? Flera fastighetsägare vi har pratat med är orolig för att behöva flytta eftersom de inte har råd att byta brunn i dagsläget.

– Ett enskilt avlopp är en miljöfarlig verksamhet som bedrivs av den enskilde fastighetsägaren. För denna verksamhet finns krav på funktionell rening. Ett enskilt avlopp är en återkommande kostnad likväl som dränering och byte av tak. Jag kan svårligen motivera bristfällig rening av avloppsvatten på grund av ekonomiska skäl.

“Det blir en stor kostnad för mig att ordna det här, trots att brunnen fungerar”, säger Tommy Vestman.
“Det blir en stor kostnad för mig att ordna det här, trots att brunnen fungerar”, säger Tommy Vestman.

Powered by Labrador CMS