Bra med vindkraft – men inte på bekostnad av andra viktiga värden

Vindkraftsfrågan blåste upp till en storm i Krokoms kommun. Vänsterpartiet tog ställning angående vindkraftsetablering i Krokoms kommun för cirka 10 år sedan. Mycket har hänt på dessa 10 år.

Publicerad

Tekniken har utvecklats, turismen och byar ser annorlunda ut, rennäringen har förändrats mm. Områden som var lämpliga för tio år sedan kanske inte längre är det.   

Vänsterpartiet i Krokom står för en revidering av kommunens vindkraftsplan (översiktsplan). Den ska uppdateras och ny kunskap och teknik ska vägas samman. Efter dialog med invånarna är gjord kommer Vänsterpartiet att ta ställning till vilka områden som är lämpliga för vindkraft och yttra sig kring den nya vindkraftsplanen.  

Vid en ny etablering av vindkraft är det viktigt att ta hänsyn till att bevara vissa natur- och kulturvärden, byars påverkan och näringsliv. Extra hänsyn måste självfallet tas till rennäringen. Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energi som sol-, vind-, bio- och geoenergi – för så skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle. Vänsterpartiet är för en utbyggnad av vindkraften då den måste ersätta elenergin från kärnkraft och kolkraft. Men inte på bekostnad av rennäring eller andra centrala natur- och kulturvärden 

För Vänsterpartiets kommungrupp   Marie Svensson   Mona Puttick   Nehro Mostafaee   UllaGreta Rexner   Krister Lundström   Lennart Wadensjö   

Powered by Labrador CMS