Åres nya bostadsområde överklagat: ”skyskrapor”

ÅRE (JT) Jämtlands Tidning har tidigare redogjort för planerna på fem höga punkthus i centrala Åre, på den så kallade Brolägdan i sydsluttningen mot E14.

Publicerad Senast uppdaterad

Detaljplanen antogs i mars i år, samhällsbyggnadsnämnden menade att det fanns skäl att göra avsteg från den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle. Nu har den dock överklagats till Mark- och Miljödomstolen av flera privatpersoner.

Projektet har varit på gång i flera år och hela tiden varit omdiskuterat. I överklagan skräder boende i området inte på orden, de beskriver det bland annat som ett ”skyskrapsprojekt”, som skulle utgöra ”ett mycket dominerande och främmande inslag i Åres silhuett”.

Förslag ges att begränsa till tre eller fyra våningar, vidare påtalas bland annat att det saknas en kulturmiljörapport/prövning alternativt en objektivt antikvarisk utredning. Sammanlagt är det tänkt att bli 135 nya bostäder för permanentboende: fem flerbostadshus med 7–10 våningar.

Fyra av de fem husen planeras för hyreslägenheter medan det femte planeras för bostadsrätter. Ett av hyreshusen ska anpassas för trygghetsboende. Det är även planerat för parkeringshus och en gångbro över E14. De gamla husen som idag kallas för Svegståget rivs för att ge plats åt de nya byggnationerna.

I den första etappen är det tänkt att bygga tre flerbostadshus med cirka 80 lägenheter. I den andra etappen ersätts befintliga bostadshus i den nordöstra delen av planområdet med två flerbostadshus med cirka 55 lägenheter. Även delar av det som idag är skolgård samt skolans personalparkering kommer att ingå.

Powered by Labrador CMS