Utredningens föreslår för området vid Solliden i Östersund är en ny detaljplan med nio villatomter och 10 radhus tomter. Landstingsbostäder behåller 90 lägenheter i området. En försäljning kan ge 46 till 48 miljoner kronor.
Utredningens föreslår för området vid Solliden i Östersund är en ny detaljplan med nio villatomter och 10 radhus tomter. Landstingsbostäder behåller 90 lägenheter i området. En försäljning kan ge 46 till 48 miljoner kronor.

Landstingsbostäder ska sälja fastigheter för 80 miljoner

ÖSTERSUND (JT) Landstingsbostäder i Jämtland AB som ägs av Region Jämtland Härjedalen ska sälja ut 30-40 lägenheter av sitt bostadsbestånd. En försäljning som enligt en utredning kan inbringa 75 till 85 miljoner kronor om den genomförs affärsmässigt.

Publicerad Senast uppdaterad

Beslut om försäljning av 30 till 40 lägenheter togs vid senaste regionfullmäktigemöte och nu får vd Mona Olofsson och styrelsen för Landstingsbostäder uppdraget att rigga affären på bästa sätt.

– Vi har tillsatt en styrgrupp men inte påbörjat arbetet ännu, säger Mona Olofsson och hänvisar till styrelseordförande Elisabet Sjöström i Landstingsbostäder. Hon säger så här:

– En utredning är en utredning. Det är en sak och det är inte alls säkert att det blir exakt som utredningen föreslår. Vi ska följa fullmäktiges beslut och se till att 30 till 40 lägenheter avyttras men vi vet idag inte exakt vilka fastigheter som berörs av försäljningen.

Styrelseordförande i Landstingsbostäder Elisabet Sjöström ingår i den styrgrupp som ska sälja 30 till 40 lägenheter av bolagets bestånd som idag är 480 lägenheter. Foto: Torbjörn Aronsson
Styrelseordförande i Landstingsbostäder Elisabet Sjöström ingår i den styrgrupp som ska sälja 30 till 40 lägenheter av bolagets bestånd som idag är 480 lägenheter. Foto: Torbjörn Aronsson

Enligt ett av utredningens förslag, det om försäljning av 30-40 bostäder finns efter omstruktureringen cirka 440 bostäder kvar i beståndet. För att höja värdet inför försäljningen föreslår utredningen nya detaljplaner och ny paketering i dotterbolag.

De fastigheter som föreslås lämpliga att sälja ligger på Frösön, Solliden i Östersund och också delar av området där Birka Folkhögskola ligger.

Det handlar om 14 radhus vid Solliden, nio bostadsrätter i Östersund och sju villor på området vid Birka.

134 lägenheter som ligger intill sjukhusområdet i Östersund bedöms ha ett sådant strategiskt läge för rekrytering av vårdpersonal att dessa föreslås undantas helt.

Utredningens förslag är att sälja bostadsrätter och radhuslägenheter i Östersund och villor vid Birka samt öka mervärdet genom ny detaljplan för delning av befintliga fastigheter på Frösön och Solliden och frigöra tomter vid Birka.

Ett syfte med försäljningen är att stärka regionens kassa. Efter skatt och försäljningskostnader räknar utredningen med att förslaget kan ge Regionen en vinst på 65 miljoner.

– Var vi hamnar i verkligheten när affärerna är klara vet vi inte. Eller om det blir exakt som utredningen föreslår, det kan vi inte säga idag. Utredningen visar bara vilka möjligheter som eventuellt finns men det är inte alls klart att det blir så, säger Elisabet Sjöström.

Styrgruppen på Landstingsbostäder som har uppdraget att sälja bostäderna börjar sitt arbete i slutet av augusti.

Två villafastigheter säljs plus planläggning för 12 till 17 villatomter på området vid Birka folkhögskola i Ås finns med som alternativt förslag i utredningen.
Två villafastigheter säljs plus planläggning för 12 till 17 villatomter på området vid Birka folkhögskola i Ås finns med som alternativt förslag i utredningen.

Powered by Labrador CMS