Här har det hänt saker under de senaste 100 åren…
Här har det hänt saker under de senaste 100 åren…

Spöklik säsong i full gång i Borgvattnet

BORGVATTNET(JT) Premiärgästerna när Borgvattnets gamla prästgård öppnade sin sommarservering hette alla Ågevall; Kerstin, Anna-Lena, Ellenor, Bengt och Kjell.

Publicerad

De var ute i god tid men väntan var inte svår… Solen sken och det fanns mycket att prata om.

Serveringen drivs av Anne van Munster och hennes mor med familj.

– Vi är från Nederländerna men har bott i Borgvattnet i ett par år.

De har nog börjat lära sig att prästgården inte är vilket hus som helst!

Sommarfiket är öppet i sex veckor och all servering sker utomhus. De enda som kommer in i själva prästgården är de som bokat rum och alltså bor, eller snarare, övernattar där. Alla övernattar inte. De flyr ut i natten!

Innan nattgästerna kryper till kojs kan de med fördel läsa alla tidningsartiklar som finns utställda i en sidobyggnad. Framför allt bör man läsa Inga Flodins artikel från Stugukrönikan 1989. Hon anställdes som ungdomssekreterare i Härnösands stift i april 1941. Hon kvarstod i sin befattning till 1947. Verksamheten var förlagd till Jämtlandsdelen av stiftet. 

Inga kom att övernatta i Borgvattnets gamla prästgård. Det präglade hennes liv. Hon berättade inte om sina upplevelser förrän långt senare. Till sist skrev hon ner sina erfarenheter. Artikeln hamnade nog hos Erik Brännholm som tyckte att det vore viktigt att få den publicerad. Läs artikeln och fundera på Ingas slutsatser:

” Det syns mig nödvändigt att ta spökerierna med viss respekt. Det är säkert ej riktigt att bortförklara allting”. ”Och som vetenskapen sällan vill erkänna sin begränsning, blir det bara att övermodigt och ringaktande beskylla vettiga och omdömesgilla personer att vara om inte alldeles vridna, så i alla fall mindre vetande”.

Kvar står ett faktum; det finns krafter i livet som är förnimbara för somliga mera, för andra mindre. Det oförklarliga kan vi inte förklara, men därmed är det inte borta ur världen. Det är kanske skäl i att begrunda att det finns både ett sjätte sinne och en annan dimension, som vi ej alltid i vardagslag räknar med, men som vi förr eller senare måste beakta".

Undertecknad skrivare kom i kontakt med händelserna i Borgvattnet ungefär 1970. Jag var i slutskedet av min fem år långa exil i Stockholm (dit tvingad av arbetsmarknaden). Jag hade en bandspelare och en radio och kom att lyssna till, och spela in, Skivor till kaffet, med Bertil Perrolf. Prästen Erik Lindgren kom till tals, han berättade om en händelse som fängslade!

Lindgren hade satt sig i prästgårdens gungstol när stolen började gunga och fortsatte att gunga trots fysikens lagar, som alltså var bortkopplade. Lindgren berättade att han ”stjälpts ut på golvet”, men tänkte sig en rationell förklaring; jag hade kanske somnat”. Han satte sig på nytt i gungstolen och samman sak upprepades, stolen gick över den döda punkten och Lindgren hamnade på nytt på golvet” ”Då ville jag inte testa en gång till”.

Köpmannen Erik Brännholm satte Borgvattnet på kartan, han förstod sig på marknadsföring innan någon annan gjorde det. Hans tankar lever nog vidare, bland annat via de ”spökkakor” som torgförs vid den gamla prästgården.

Powered by Labrador CMS