Kommunalrådet Björn Hammarberg (m) anmäler egna kommunen till Förvaltningsrätten.
Kommunalrådet Björn Hammarberg (m) anmäler egna kommunen till Förvaltningsrätten.

Kommunalråd anmäler egna kommunen, Krokom till Förvaltningsrätten

KROKOM (JT) Kommunalrådet och moderaten Björn Hammarberg har anmält den egna kommunen, Krokom, till förvaltningsrätten. I sin anmälan skriver han att ett kommunalt beslut som tidigare tagits kan ”vara olagligt.”

Publicerad Senast uppdaterad

Anmälan inkom via mejl till Förvaltningsrätten den 13 juli som en begäran om laglighetsprövning.

Överklagan gäller ett beslut i Kommunfullmäktige om en revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i kommunens översiktsplan.

Beslutet samt beredningen av ärendet håller inte den kvalitet som lagen föreskriver och kan mycket väl vara olagligt. Sammanfattningsvis har beredningen av ärendet inte hållit den transparens, saklighet och opartiskhet som ges av svensk lag. Med hänvisning till att protokoll och beslutsunderlag har sådan spretighet önskas att få utveckla resonemanget vid ett senare tillfälle,” skriver Björn Hammarberg i sin anmälan. I sin roll i politiken är Björn Hammarberg förutom kommunalråd också 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 1:e vice länsförbundsordförande för Moderaterna i länet.

I sin överklagan pekar Björn Hammarberg ut en enskild politiker som jävig, fullmäktigeledamoten Sune Sjöström, som sitter på ett mandat för Sverigedemokraterna.

När han nås av beskedet att kommunalrådet pekar ut honom som jävig i en anmälan till Förvaltningsrätten säger Sune Sjöström så här:

– Hur kan jag vara jävig i något, jag har inga personliga eller affärsintressen i varken det ena eller det andra. Varken i det kommersiella projektet Björn Hammarberg hänvisar till eller den vindkraftsatsning som hans före detta svärfar vill etablera i bygden. Jag bor dessutom i Åflo och inte i Kaxås. Jag är mycket förvånad över att bli utpekad på det här sättet.

Då kan man i princip anses jävig i alla frågor. Som folkvald politiker har man en skyldighet att lyssna på medborgarna och ta ställning. Det är därför jag är politiker. Frågan man ställer sig när kommunalrådet gör den här typen av anmälningar är vilka intressen företräder han?

I sin anmälan skriver Björn Hammarberg att han ”uppfattar nivån hos den kommunala myndigheten som generellt låg samt att detta ärende tycks utmärka sig extra mycket.”

– Jag är förvånad att han kritiserar den egna kommunen, när han själv sitter som kommunalråd och i en roll där han har störst inflytandet över kommunens ärendehantering.

– Det är för mig ett högst ologiskt agerande och jag undrar vad som egentligen ligger bakom? Att vi reviderar ett tematiskt tillägg har vi stöd för, det ska göras varje mandatperiod. Översiktsplanen ska hållas aktuell för medborgarna, säger Sune Sjöström.

Björn Hammarberg har anmält eget jäv i frågan, vilket han också skriver i sin anmälan till Förvaltningsrätten.

Powered by Labrador CMS