Två av alla bilar där katalysatorn avlägsnats och bilen sedan dumpats. Foto Sonja Björklund
Två av alla bilar där katalysatorn avlägsnats och bilen sedan dumpats. Foto Sonja Björklund

Organiserad brottslighet stjäl katalysatorer – lämnade skrotbilar problem i länet

LÄNET(JT) Du ser dem överallt, längs vägar, på parkeringar, ja till och med på enskild mark. Vi kanske inte ens tänker på dem längre då de står där så länge, kanske flera år. JT reder ut det växande problemet, som i vissa fall går att koppla till den organiserade brottsligheten.

Publicerad

Om registreringsskylten är kvar på bilen är det lätt att söka ägare på bilregistret. Alla de bilar som JT gjorde en sökning på hade olika ägare men med poste restante adress i Malmö. Det är ju även vanligt med stölder av bilar, dessa är det dock lättare att hitta ägare på så de står ofta inte kvar dumpade så länge. Orsaken till detta fenomen är lätt att hitta, tittar man närmare på en av dessa bilar upptäcker man snabbt att katalysatorn är borttagen. En katalysator är värdefull även om bilen i övrigt i princip enbart är skrot.

JT kontaktar David Westlin, polisintendent och chef lokalpolisområde Östersund för att höra vad polisen kan göra.

Hur polisen ser på detta problem?

– Det ligger inte inom vårt huvudansvarsområde utan vi har en liten del i hanteringen. De huvudsakliga huvudmännen är kommunerna, Trafikverket och markägarna.

David Westlin, chef lokalområde Östersund. Foto Polisen
David Westlin, chef lokalområde Östersund. Foto Polisen

Finns några tips till drabbade för att lösa situationen?

– Den enskilde kan dokumentera, kontinuerligt med bilder och liknande. Om inte annat för att kunna visa hur länge som situationen pågått. Som nämnts tidigare går det också bra att kontakta Polismyndigheten vid anmälan om brott. I övrigt är det andra myndigheter som bär huvudansvaret.

Kan det inte räknas som nedskräpning?

– Bedömning görs från fall till fall men polisen flyttar inte fordon på grund av att de anses miljöfarliga.

Många av bilarna står ju skrivna på poste restante adress i Malmö. Vad kan vi dra för slutsatser av det?

– Ja, det gör det ju betydligt svårare att reda ut ägaransvaret. Det går helt enkelt inte att leta rätt på personen i fråga. Skriver man sig på en poste restante adress så har man också en vilja att göra sig oanträffbar – man glider runt utan adress, säger Westlin.

Polisen blir inkopplad i skrotbilsärenden när fordonet utgör ett hinder för andra fordon, eller en fara. Det kan också handla om att fordonet står felparkerat eller utgör en miljöfara. Polisen flyttar dock inte felparkerade fordon som står på en privat parkering. Då krävs en polisanmälan om egenmäktigt förfarande, varvid kommunen eller Trafikverket kan flytta fordonet beroende på var det står.

– I korthet kan sägas att polisen har en relativt liten del och ansvar gällande flyttning av fordon. Undantagen är fordon som utgör hinder eller fara för andra trafikanter eller om ägaren har restförda felparkeringsavgifter, säger Westlin.

I rapporter från Transportsstyrelsen framgår att en hel del avställda bilar används inom den organiserad brottsligheten. Det kan handla om bilar som är belagd med körförbud i Sverige men som sedan förs ut från landet.

Ett annat problem är att avställda fordon används inom den organiserade kriminella verksamheten i Sverige, innan de dumpas. Om detta skrev riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) en motion 2018.

Vi frågar David Westlin.

Händer det att ni dyker på skrotbilar när ni utreder annan typ av brottslighet?

– Det är inget som jag känner till.

Per Anders Persson på Jämtlands Bildemontering stöter på en del bilar som dumpats av utländska medborgare.

– Det har skett flera gånger att det kommer personer från Baltikum som jobbar med vindkraftsbyggen och liknande, som sedan dumpar bilen i Sverige. Den dög väl att köra hit med men inte hem.

Bil som dumpats vid E14 i Mattmar
Bil som dumpats vid E14 i Mattmar

Har ni märkt av en ökning av antalet skrotbilar som kommer in från myndighetshåll?

– Ja, det har blivit en liten ökning.

JT har kontaktat några tidigare ägare till bilar som står dumpade, ingen vill ställa upp med namn då de är rädda för repressalier. Men försäljningen sker oftast genom Blocket, de som köper ger ett förtroendefullt intryck. Köparna har även gett referenser till lokala personer. Någon har, när de upptäckt sin bil stående dumpad, kontaktat både polis och kommun utan att något hänt.

Hur ser polisen på detta med "målvakter" och säljares rädsla?

Polisen kan flytta ”bilmålvaktsbilar” under förutsättning att fordonet står på kommunal mark och ägaren har restförda (obetalda) felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor. Om man känner sig rädd pga hot eller risk för repressalier får man göra en polisanmälan. svarar Westlin.

Ingen myndighet har ”helhetsansvaret” utan det beror på var fordonet står och vad ”problemet” är.

Vid Oviken g:a kyrka står det sedan länge två bilar. Gräset växer långt runt dem då kyrkvaktmästarna får klippa runt dem.

– Vi har varit i kontakt med både polisen och kommunen om dem, säger Hans Alander, kyrkogårdsförvaltningen., men polisen kan ju inte göra något då de inte är en trafikfara.

– Kommunen har lovat oss att lösa det hela i sommar, men nu har jag inte pratat med dem sedan midsommar. Jag förstår om det kan ta tid. Det som jag tycker är konstigt är att om man får okej att flytta bilarna så får markägaren betala bortforslingen själv, det kostar 3000 kronor!

Bilar som dumpats efter E45 mellan Hoting och Lövberga.
Bilar som dumpats efter E45 mellan Hoting och Lövberga.

Anders Olov Öhlén på Bergs Kommun jobbar med denna fråga, tyvärr är han på semester när JT kontaktar kommunen men vi får istället prata med Jörgen Kristoffersson.

– Tyvärr är det dagens lagstiftning som ställer till det. Bilarna hamnar lite mellan stolar. Om du som markägare råkar ut för någon som dumpar sin bil på till exempel ditt skogskifte eller ängsmark får du inte röra den. För ägare som själva velat bli av med bil har vi har tidigare haft kampanjer där bilägare kunde skriva över bilen på oss så vi kunde hämta dem.

Detta hjälper tyvärr inte med de bilar som står dumpade med ägare poste restante i någon annan del av landet. Bergs kommun jobbar dock aktivt med att lösa detta.

– Anders jobbar hårt med att få bilarna överskrivna på kommunen så vi kan hämta dem. Det är inte lätt när ägarna inte går att få tag i. Det tar tid och det är flera instanser som ska kontaktas.

Alla JT kontaktat är överens om en sak, lagstiftningen ställer till det och att förenkla för t ex markägare och kommuner står högt på önskelistan.

Fakta

I en katalysator, som har till uppgift att rena avgaser från en bensindriven bil, finns ädelmetaller som platina, palladium och rodium. Priset på dessa ädelmetaller har under senare tid skjutit i höjden vilket är en stor anledning till att katalysatorer blivit attraktiva stöldobjekt. Äldre katalysatorer är mer värdefulla då det oftast är mer ädelmetaller i dem.

Tips för att försvåra för tjuven:

-Ett tips är att parkera bilen i ett garage eller på ett upplyst ställe.

-Ett annat råd är att installera ett lutningslarm. Eftersom bilens ena sida höjs upp med en domkraft aktiveras då detta larm. Det kan skrämma tjuven samt tillkalla uppmärksamhet.

-Ett tredje tips är att montera ett skydd (CatLoc) över katalysatorn i syfte att försvåra och förlänga tiden som en gärningsperson måste tillbringa under bilen. Detta gör att chansen att gärningspersonen blir upptäckt ökar avsevärt.

-Om du säljer en bil, även om den är av mindre värde; säkerställ att ägarbytet registreras.

Källa: polisen.se

Powered by Labrador CMS