Göran Nordkvist och Tomas Persson, ättlingar till invånarna i Sunnansjö by, framför den gamla affären som ger tak till häckande tornfalkar. Gården har varit i familjens ägo i 200 år. Göran är den enda fast bosatta i närheten av det planerade täktområdet, men blev inte kontaktad av bolaget. Han oroar sig för att en bergtäkt skulle riskera att förorena dricksvattnet från sjöarna som länkas i ett vattensystem från fjällen till kusten.
Göran Nordkvist och Tomas Persson, ättlingar till invånarna i Sunnansjö by, framför den gamla affären som ger tak till häckande tornfalkar. Gården har varit i familjens ägo i 200 år. Göran är den enda fast bosatta i närheten av det planerade täktområdet, men blev inte kontaktad av bolaget. Han oroar sig för att en bergtäkt skulle riskera att förorena dricksvattnet från sjöarna som länkas i ett vattensystem från fjällen till kusten.

Planerad bergtäkt i Hoting får kritik – närboende ej informerade

HOTING (JT) I mars i år ansökte Swerock, dotterbolag till Peab, om att få anlägga en bergtäkt i Sunnansjö i Hoting för lokal infrastruktur. Men bolaget får kritik från både närboende och Jämtlands ornitologiska förening för att inte ha informerat dem om planerna.

Publicerad

Swerock levererar material till bygg- och anläggningsbranschen, och planen är att anlägga en bergtäkt i Sunnansjö för att utvinna 500 000 ton morän och berg under 20 års tid. Materialet ska gå till infrastruktur, i huvudsak vägar, i närområdet. Just nu är ansökan ute för yttranden.

Hanna Dahlgren, verksamhetsansvarig på Swerock, säger:

När man gör en ansökan skickar man ju information till närboende och de som har intressen runt marken. Man har ett samråd och ett samråd betyder ju att de som har synpunkter kan skicka in frågeställningar.

Göran Nordkvist är den enda fasta boenden i närheten av den planerade täkten. Han blev inte kontaktad av bolaget som ska ha samråd med närboende. Trots att hans hus ligger på samma fastighet som de planerade bryt- och verksamhetsområdet, vilka utgör 4,4 hektar respektive sju hektar. Fastigheten såldes 1891 av Görans farfars far till skogsbolaget som senare blev SCA. Görans gård utgjorde en gång byn Sunnansjö och har tillhört släkten i 200 år. På den idylliska platsen med vildblommor, tornfalkar och en vit badstrand intill den glittrande Stor-skirsjön leker nu sjunde generationen, Görans barnbarn.

– Vi vill helst inte att det ska anläggas någon bergtäkt. Vi betraktar det som en allvarlig olägenhet eftersom det går en å alldeles intill täkten, ån går till Brocksjön som är länkad till Stor-skirsjön som är länkad till Hotingsjön. Vattensystemet ingår i ett nät som går från fjäll till kust. Stor-skirsjön är ett helt orört och unikt vattenmagasin med dricksvatten, berättar Göran vars största oro gäller vattendragen och tillägger:

– Vart ska 10 ton sprängmedel ta vägen?

Enligt Swerocks ansökan kommer vatten i täkten “förmodligen till största delen att infiltreras i täktbotten och på så sätt renas vattnet från finpartiklar. Ifall vatten leds ut ur täkten kommer en sedimentationsdamm att anläggas i sydvästra delen av täkten.” Det är just en sådan damm Tomas Persson, Göran Nordkvist kusinbarn och delägare fastigheten i Sunnansjö, är rädd för.

– I Hofors i Gävleborgs län blev det en läcka i Swerock AB:s anläggning och fisken dog i vattendragen på grund av slammet som fanns i dammen. Deras plan är inte dimensionerad efter klimatförändringarna heller. När man spränger blir det ofrånkomligt sprickor i berggrunden där föroreningar från metaller kan läcka ut i vattensystemet och förstöra grundvattnet, säger Tomas Persson och tillägger:

– Vad gör vi när det blir vattenbrist? Det är redan en realitet på flera håll i Sverige. Det borde inte anläggas en bergtäkt i närheten av vattendrag. En läcka skulle förstöra naturen för all framtid.

Hanna Dahlgren på Swerock menar att bolaget gör ordentliga undersökningar för att minimera naturpåverkan.

– Vi tittar på många aspekter som vattendrag, sumpmarker, fornminnesmärken, samebyarnas flyttleder och naturvärden som finns dokumenterade i området. Vi tyckte inte att det fanns varken flyttleder eller andra riksintressen i övrigt som vi kunde störa mer än normalt, säger Hanna och tillägger:

– Vi vill ju verka i samråd med de runt omkring och med naturen.

Ohredahke samebys flyttled går alldeles förbi bergtäkten.

– Täkten ligger inte optimalt, men vi måste välja våra strider, vi har inte resurser att slåss på alla platser, säger Pär Mikael Åhrén, ordförande i Ohredahke sameby, och fortsätter:

– Jag tror inte att folk känner till vilka mängder med bergtäkter som finns. En bergtäkt varar inte bara i 20 år, en bergtäkt är för evigt. Ingen kommer skjutsa tillbaka nåt berg dit. Att återställa miljön har jag inte sett att de har lyckats med någonstans. Titta bara på hur det går på andra ställen där gruvor och täkter förorenar vattensystem.

Inom en två mils radie från det planerade täktområdet finns fyra andra täkter varav två löper ut 2034 och 2038, den tredje är stängd och den fjärde är Swerocks naturgrustäkt för vilken de sökt förlängt tillstånd. Inom Ohredahke samebyområde finns enligt Pär Mikael ett tiotal täkter i dagsläget.

– Inga ingrepp kommer ju gratis. Det innebär alltid problem, det blir ju öppna sår i landskapen, säger han.

Tomas Persson tycker att det är märkligt att de närmaste året runt-boenden inte kontaktades av Swerock, de har ju mer än 200 års insikt och kan sin ort. Dessutom menar han att närområdet kring Sunnansjö är intressant ur ett historiskt- natur- och turismperspektiv. Här finns nämligen fornminnen och ett unikt djurliv med rödlistade rovfåglar som häckar och den tusenåriga leden för den älgvandring som numer blivit ett inslag i folks vardagsrum via SVT.

I ansökan hänvisar bolaget bland annat till Artportalen för information om naturvärden. I artportalen.se finns inga fyndplatser regirterase mellan 2001-2021. Ulla Falkdalen, styrelseledamot i Jämtlands ornitologiska förening, JORF, menar att det inte betyder att det inte finns rödlistade arter vid det planerade täktområdet.

Göran Nordkvist och Tomas Persson är närboende till det planerade täktområdet. De vill att fler ska kunna njuta av Norrlands unika natur. Deras stora oror är att Stor-skirsjön, som glittrar i bakgrunden, och det vattensystem den ingår i, riskerar att förorenas om en bergtäkt verkar här i 20 år.
Göran Nordkvist och Tomas Persson är närboende till det planerade täktområdet. De vill att fler ska kunna njuta av Norrlands unika natur. Deras stora oror är att Stor-skirsjön, som glittrar i bakgrunden, och det vattensystem den ingår i, riskerar att förorenas om en bergtäkt verkar här i 20 år.

– Vi begär att fågellivet på Sunnansjöberget inventeras om det planeras en ny bergtäkt. Inbjudan till samråd borde ha sänts ut till natur- och fågelorganisationer i januari när övriga på den förvånansvärt korta sändlistan fick information om den planerade bergtäkten, säger Ulla Falkdalen som är förvånad över att JORF inte blivit kontaktade av Swerock.

– Vi fick höra talas om det flera månader efter att de gjort ett utskick med väldigt få mottagare. säger hon och menar att föreningen brukar få information om planerade bergtäkter av andra bolag. Ulla fortsätter:

– Stora delar av länets naturområden är inte inventerade eller besökta av fågelkunnigt folk. Därför måste ju okända områden inventeras ordentligt om det planeras en ny bergtäkt. Vi är förvånade över att inte natur- och fågelorganisationer tillfrågades i ett tidigt skede. Då hade inventeringar kunnat göras vid rätt tillfälle på året. Berguv och kungsörn är exempel på arter som ska inventeras redan i mars månad.

Swerock skriver även i sin ansökan att det enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst inte finns några kända kulturvärden i området. Men Tomas Persson och Göran Nordkvist är inte så säkra på att det stämmer. Tomas berättar att på Långön i Hoting ligger vikingagravar.

– Det är bara en mil härifrån. Man har inte hittat några fler vikingagravar norr om Hoting. Det finns fångstgropar inte långt härifrån och vi har hittat fornminnen som fossil åkermark på vår gård. Och gården var ju mycket större en gång i tiden, så vi vet ju inte vad mer som kan finnas. Bergtäkten ligger ju på den ursprungliga gården, säger Tomas och tillägger:

– Det här är ett område som är känsligt för ingrepp. Bolaget har ju inte ens frågat oss.

Tomas menar att turismnäringen skulle kunna blomstra ännu mer i området. Enligt föreningen Jämtland-Härjedalen turism genererade turismen 5,84 miljarder kronor år 2019.

– Folk reser hit tack vare vår unika friska luft och vårt rena vatten. Det måste vi vårda. Tänk vilket uppsving det skulle kunna bli om vikingagravarna marknadsfördes, säger Tomas och menar att man behöver se på bergtäkten i ett vidare perspektiv.

– Det här kan alla byar drabbas av. Det här är större än oss i närområdet. Steget från täkt till gruvindustri är inte långt när man väl fått fotfäste, området är känt för uranfyndigheter. Vill Jämtland ha en gruvindustri? Det behöver befolkningen ta ställning till. Det är ett ansvar vi måste ta för framtida generationer.

Tomas är inte bekymrad över infrastrukturen i Jämtland utan menar att de klarat sig utan denna täkt hittills. Han pekar på att det inte varit några stora infrastruktursatsningar i Norrlands inland, och menar att återvinning av material borde funka lika bra med grus som med asfalt.

Tomas och Göran går bokstavligen i sina förfäders fotspår och visar stolt upp sitt paradis Sunnansjö. Plötsligt flyger en rödlistad tornfalk över deras huvuden. Den dyker in under taknocken på det som en gång var byn Sunnansjös butik.

– Vi måste bevara Norrland, säger Tomas och fortsätter:

– Här finns en av de sista vildmarkerna i Europa. En bergtäkt är inte värt det.

Powered by Labrador CMS