En av Bergs kommuns 68 bilar.
En av Bergs kommuns 68 bilar.

Vägbygget orsakade många vindrutebyten för kommunens bilar

Under 2018 och 2019 orsakade vägbygget på 321:an ett stort antal byten av bilrutor på Bergs kommuns fordon. Den totala summan av självrisker och kostnader för reparationer av kommunens bilpark uppgick till sammanlagt 260.000 kr under 2019.

Publicerad

- Vägbygget längs 321:an, under 2018-2019, orsakade en rad byten av bilrutor i vår bilpark på 68 fordon, berättar Ewa Jonsson fordonssamordnare i Bergs kommun och fortsätter. Det var helt klart övervägande delen byten av framrutor som bekostades av självriskpengarna. Naturligtvis en del viltolyckor och andra olyckor också. Tack och lov var det inga olyckor med personskador under 2019, tillägger Ewa.

Summan för fordonssjälvrisker under 2019 i Bergs kommun uppgick till 139.000 kr, i samband med fordons skador där även kostnader för rutbyten ingår.

- Inom hemvården är personalen ute och kör långa sträckor på landsbygden i ur och skur dygnet runt i alla väglag, det är klart att det händer saker, berättar Ewa.

Förutom självriskerna uppgår kostnader för reparationer som understiger självrisken till 120.000 kronor under 2019.

Är detta mycket eller ett normalt år?

- Det har varit ungefär så här under en längre tid, nämner hon.

Bergs kommun har en anställd kommunal serviceman som ser över bilarna kontinuerligt.

- När han gör service upptäcker han smågrejer som dykt upp på fordonen. De flesta skriver skadeanmälan med en gång men inte alla och då får jag försöka att lista ut vad som har hänt, förklarar Ewa.

Kommunens bilpark leasas. Hur går det till när ni nyanskaffar fordon?

- Vi avropar till leverantörer inför upphandling. De kravspecifikationer verksamheten efterfrågar styr hur det går i upphandlingen av nya fordon, berättar Ewa Jonsson fordonssamordnare I Bergs kommun.

Kommunen har även bilar som BTEA och Bergfast AB förfogar över men de ingår inte i den centrala bilpolen.

Johannes Adolfsson

Powered by Labrador CMS