Behåll strandskyddet

Det är helt onödigt att avskaffa strandskyddet, som Centerpartiet vill. Strandskyddet är till för att ge allmänheten tillträde till fria strandområden. Det ska också ge goda livsförutsättningar för växter och djur både på land och i vatten.

Möjligheten att ge dispens från strandskyddet finns redan genom det som kallas LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Bland annat ger Miljöbalken och Plan- och bygglagen kommunerna rätt att utse områden där man kan ge dispens. Detta gäller de flesta kommuner i landet och kan handla om att utveckla till exempel företag och att bygga bostäder.

Att avskaffa det allmänna strandskyddet kommer enbart att gynna dem som vill bygga privata bostäder i eftertraktade lägen vid kusterna och våra stora insjöar. Resultatet kommer att bli att det skapas fler områden där förmögna människor kan njuta i avskildhet, utan att bli störda av vanligt folk.

Vänsterpartiet Härjedalen

Vänsterpartiet Krokom

Vänsterpartiet Åre

Powered by Labrador CMS