BACKE

Rivning eller försäljning?
Rivning eller försäljning?

Strömsunds Hyresbostäder värderar sina fastigheter i Backe till 7,8 miljoner

STRÖMSUND/BACKE (JT) Strömsunds Hyresbostäder, SHB, vill riva delar av fastighetsbeståndet i Backe.
Det har stött på motstånd hos oppositionen.

Publicerad Senast uppdaterad

Ett ideellt bolag har förklarat sig villigt att köpa samtliga fastigheter och till slut blev det ett politiskt beslut att SHB skulle låta göra en värdering av fastighetsbeståndet.

Värderingen är nu klar och fastigheterna uppges ha ett marknadsvärde på 7, 8 miljoner.
I utredningen framgår att det ”Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på en fri och öppen marknad.

Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. Värderingen ska ligga till grund för beslut om eventuell försäljning”.

Det rör sig om 56 lägenheter i sex olika fastigheter. I utredningen anförs vidare att lägenheterna har i stor utsträckning all originalinredning kvar, där de flesta lägenheterna har kök och badrum från nybyggnadsåret, men bedöms vara väl underhållna, något som det nybildade lokala bolaget inte håller med om.

Fjällsjö Samhällsbyggare svb AB förvånar sig över att man inte beaktar den enorma underhållsskuld som finns på dessa fastigheter, när de allra flesta lägenheter har badrum och kök som är 60-70 år gamla, säger Svante Westin, ordförande i Fjällsjö Samhällsbyggare och fortsätter:
– Vi har fått en värdering som inte är realistisk. Som det ser ut på underhållet planerar inte SHB att ha kvar någon av de här fastigheter
na. Så vad är största risken för fastigheterna i Backe. Jag hävdar att det är SHB.

Powered by Labrador CMS