BACKE

Tore Hansson menar att den befintliga personalen är kommunens ansvar.
Tore Hansson menar att den befintliga personalen är kommunens ansvar.

RSMH vill inte ta över anställda i det kommunala köket i Backe – tre riskerar uppsägning

Tore Hansson, ordförande i RSMH som vann upphandlingen om det kommunala köket i Backe, säger att det är möjligt att kommunen begår en form av kontraktsbrott när de hävdar att RSMH ska ta över kommunens kökspersonal.

Publicerad

När Strömsunds kommun meddelade att man skulle lägga ut verksamheten i det kommunala köket i Backe på upphandling, var det många som undrade vad som skulle hända med de anställda. I köket finns i dagsläget tre kommunanställda vars framtid nu är oviss.

Tore Hansson, ordförande i RSMH, som vann anbudet, säger att han inte har någon möjlighet att ta över kommunens personal, något som kommunen enligt Tore hävdar att han måste göra.

– Jag har redan 12 anställda med lönebidrag, jag får alltså upp till 70 procents ersättning av lönerna. Skulle jag anställa kommunens kökspersonal skulle jag inte ha råd att ha kvar min personal, och då skulle jag tvingas lägga ner mina andra verksamheter med bland annat kafé och rumsuthyrning, säger Tore Hansson.

Simon Eriksson, en av tre anställda i det kommunala köket i Backe, vill bara att processen får ett slut.
Simon Eriksson, en av tre anställda i det kommunala köket i Backe, vill bara att processen får ett slut.

– Ingenstans i upphandlingspapperen nämns en verksamhetsövergång. Det är något som tillkommit långt efter att jag vann upphandlingen, menar Tore Hansson som tillägger att det blir ett moment 22, för även om han skulle säga upp sin personal får han ändå inte anställa någon ny på sex månader, enligt fackets regler.

Fackföreningen Kommunal har hela tiden varit emot nedläggningen av kommunens kök, och Lena Gjersvold, facklig representant för Kommunal i Strömsund, menar att informationen från kommunens sida varit minst sagt knapphändig.

– Jag har inte fått någon information från kommunen. Jag har inte läst upphandlingspapperen mer än att jag vet att det står en rad om att kommunens kökspersonal skulle vara med och jobba i köket i augusti, när RSMH tagit över, och en bit in i september, säger Lena Gjersvold.

På så sätt skulle man få en smidig övergång, men vem som ska stå för lönerna under augusti och september kan ingen svara på i dagsläget. Denna vecka ska kommunens representanter och Kommunal ha möte, då hoppas Lena på att få mer information.

– Vi vill bara att personalen ska få veta hur det går. Det är personalen man vill kämpa för, lägger hon till.

På fredagsmorgonens möte förra veckan med bland annat enhetschefer från kommunen, teknisk chef samt kostchef och HR-personal, ska frågan ha ställts om vad som skulle hända med kommunens personal om Tore Hanssons anbud skulle dras tillbaka. Hamnar kökspersonalen i Hoting då som kommunen sagt tidigare?

– Svaret som kom var att nej, då sägs kökspersonalen ändå upp, i och med att köket läggs ner om det kvarstår i kommunens ägo, berättar Tore Hansson. Några tankar på att ta tillbaka anbudet har han dock inte.

Huvudskyddsombudet Simon Eriksson är en av de tre kommunanställda i köket som väntar på besked från sin nuvarande arbetsgivare.

– Jag har svårt att se att vi kan bli nekade att stanna i köket, rent lagligt, säger Simon Eriksson.

Simon menar att han och hans två kollegor har Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och vissa EU-direktiv att luta sig mot. Beroende på vad som händer - om personalen stannar i sin kommunala anställning eller går över till en annan arbetsgivare - har de en uppsägningstid på sex månader till ett och ett halvt år. Tar en annan arbetsgivare över personalen är dessutom lönesänkningar förbjudet.

– Sen är det upp till oss om vi faktiskt vill gå över till en ny arbetsgivare. Men tackar vi nej blir det konsekvenser för oss, som exempelvis att rätten till a-kassa uteblir. Övertaligheten innebär dessutom att nästa lediga arbete kan ligga var som helst i kommunen, inte i ett lokalt LAS-område, så jag kan få jobb långt bort, som i Gäddede till exempel, menar Simon.

Han anser att det finns en viss trygghet i att vara anställd av kommunen. Lena Gjersvold på Kommunal menar också att det inte enligt bestämmelser inte går att säga upp personalen hux flux.

– Personalen är kommunens ansvar, säger och hon understryker än en gång att det viktigaste är personalens välbefinnande.

Tore Hansson på RSMH håller med om att den befintliga kökspersonalen är kommunens ansvar och inget de ska lämpa över på RSMH. Han menar att det till och med kan vara kontraktsbrott.

– Sånt kan man bli stämd för. Jag har anlitat en advokat och fortsätter kommunen att hävda att jag måste ta över kökspersonalen kommer jag att driva frågan vidare till domstol. Jag har dessutom laglig rätt att säga upp kommunens personal med vändande post, om de går över till mig, men då tappar de all LAS-tid och har ingenstans att gå tillbaka till efter uppsägningstiden, säger Tore.


Nu inväntar Tore Hansson Kommunals besked huruvida kökspersonalen tackar ja eller nej till att gå över till RSMH. Under tiden kastas kökspersonalen från det ena beskedet till det andra och fortsätter att sväva i ovisshet i den långdragna processen. Kommer de att jobba efter sommaren? Och i sådana fall var?

– Man har det hängande över sig hela tiden. Ovetskapen om vad som ska hända är det jobbigaste för det har pågått så länge. Vi vet ju inte vad som händer efter 1 augusti, säger Simon Eriksson.

– Jag vill bara få ett slut på det här, tillägger han.

Powered by Labrador CMS