BACKE

"Det är ett politiskt beslut som till syvende och sist ska avgöras i kommunfullmäktige, och tills dess borde alla bostadshus stå kvar", säger koimmunalrådet Susanne Hansson (S).

Kommunstyrelsen diskuterar riskanalys av försäljning av SHB:s bostäder

Den 15 juni träffas kommunstyrelsen för att diskutera konsekvenserna med att sälja ut kommunens fastigheter i Backe, med underlag av Strömsunds Hyresbostäders risk- och konsekvensanalys i frågan. Innan ett beslut är taget om beståndet ska säljas eller inte bör ingenting rivas i Backe, anser kommunalrådet Susanne Hansson (S).

Publicerad

Det ideella bolaget Fjällsjö AB svb vill rädda Backes rivningshotade bostäder genom att köpa de tomma husen. Svante Westin, vd i Fjällsjö AB svb, berättar att han fick beskedet att det var allt eller inget som gällde, och bolaget beslutade då att erbjuda sig att köpa allt.

– Det är ett politiskt beslut som till syvende och sist ska avgöras i kommunfullmäktige, och tills dess borde alla bostadshus stå kvar. Jag anser inte att man ska riva någonting förrän beslutet är taget, säger Susanne Hansson (S), kommunalråd, och tillägger:

– Vi vill ju veta konsekvenserna av att sälja ut allmännyttan innan vi tar ett beslut. En försäljning påverkar kommunens möjlighet att anpassa beståndet efter hur utvecklingen går i Backe.

SHB har levererat en risk- och konsekvensanalys som kommunstyrelsen ska titta igenom den 15 juni där också frågor ska ställas till SHB.

– Det vore väldigt konstigt att fatta ett beslut att riva under pågående utredning, säger Susanne Hansson.

Samtidigt har hon förståelse för grunderna till SHB:s rivningsbeslut.

– Det finns inte behov av alla bostäder i Backe, då var ju naturligtvis deras förslag att man ska riva. Men eftersom det finns ett bolag som vill köpa hela beståndet kan man ju inte göra någonting förrän man har fattat ett politiskt beslut om det, säger hon och tillägger att varje parti behöver ta ställning till att sälja allmännyttans alla bostäder, en diskussion som Socialdemokraterna ännu inte har haft.

Centerpartiets ställning är tydlig, ju fler aktörer som finns på hyresbostadsmarknaden i kommunen, desto bättre. Kommunen ska inte ha ensamt monopol.

– Överlag förordar jag en diplomatisk lösning där kommunen säljer fastigheter, hellre än att riva de som står tomma.Jag ser inga hinder med att sälja hela eller delar av det kommunala fastighetsbeståndet, säger Mats Gärd (C), oppositionsråd.

Stefan Jönsson, vd för SHB, anser att fler aktörer inte löser problemet med tomma lägenheter och att utan kommunala fastigheter lämnas balansen mellan utbud och efterfrågan helt till marknadskrafterna.

– Att säga att det är marknadskrafter som styr och att kommunen förlorar kontrollen över vakanserna i Backe, det är att måla upp problem, säger Mats Gärd (C) oppositionsråd och föreslår lösningar såsom att bara sälja delar av beståndet, om kommunen vill behålla kontrollen av vakanser.

– Ha en dialog, kom överens, sätt er vid förhandlingsbordet. Vi ska inte motarbeta privata aktörer, det är att hämma utvecklingen för bygden och döda initiativkraften som finns. En mångfald av företagare ger en levande landsbygd, och där ligger kreativ utveckling, det är vetenskapligt bevisat. Monopol är det som dödar kreativ utveckling.

Anna Westerberg

Powered by Labrador CMS