BACKE

Därför vill kommunala bostadsbolaget riva det ockuperade huset i Backe

Stefan Jönsson vd för Strömsunds Hyresbostäder AB, SHB, säger att det finns för många tomma hus i Backe, och menar att han verkställer kommunens allmännyttiga ansvar gentemot invånarna, genom att riva enskilda bostäder som står tomma.

Publicerad

Stefan Jönsson, menar att upphandlingen med rivningsfirman som ska riva den gamla underläkarvillan, som idag består av två hyresrätter, på Lasarettsvägen i Backe, grundar sig på en långsiktig fastighetsförvaltningsplan, i enlighet med ägardirektivet. Att ha tomma lägenheter innebär utgifter utan intäkter och är dyrt, och tomma hus ger dessutom en dålig samhällsbild av Backe, menar Stefan Jönsson.

MMen det ideella bolaget Fjällsjö AB svb vill rädda underläkarvillan genom att köpa den, något som SHB sagt nej till. Backeborna står undrande inför beslutet att riva istället för att sälja. De menar att kostnaderna för att riva underläkarvillan är höga i och med att ledningar måste dras om, och SHB skulle slippa kostnaden om de sålde. Stefan Jönsson menar att en försäljning vore en kortsiktig plan, hans långsiktiga mål är att minska antalet vakanta hus i Backe, och på så sätt balansera utbud och efterfrågan bättre.

– Eftersom befolkningen i Backe har sjunkit med 12 procent de senaste tio åren har även efterfrågan på hyresrätter sjunkit. En annan nackdel för lägenhetsmarknaden är att det främst är villor som är eftertraktade, säger Stefan Jönsson.

Sveriges Allmännytta, branschorganisation för Sveriges kommunala hyresbostäder, menar att de allmännyttiga bostadsföretagen är ett verktyg för att trygga kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Allbo lagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, bestämmer också att kommunala bostadsföretag har ett etiskt, miljömässigt och socialt samhällsansvar som enligt Sveriges Allmännytta ska “komma till uttryck i åtgärder som förväntas öka lönsamheten på lång sikt”. All bolagen slår också fast att ett kommunalt bostadsbolag “alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget”.

Grävskoporna har ännu inte kommit till användning
Grävskoporna har ännu inte kommit till användning

– Att sälja ett hus kan vara en bra affär kortsiktigt. Men vårt långsiktiga mål är att öka vinsten i bolaget. Trettiotre procent av våra lägenheter är tomma. Om vi minskar beståndet och äger fastigheterna själva så får vi igen rivningskostnaden på lång sikt, eftersom vi har bra driftnetto på det vi hyr ut, menar Stefan Jönsson.

Svante Westin, vd i Fjällsjö AB svb, vill att fastighetsbeståndet ska tillhöra ortsbefolkningen. Fjällsjö AB svb är ett bolag med särskild vinstbegränsning som ska ägas av alla som har ett intresse av Backes fortlevnad, enligt Svante Westin.

– Även om Backeborna har en ambition om att kunna hyra ut alla nuvarande vakanser, om dom är ägare, blir det i min värld ingen skillnad på uthyrningsgraden eftersom befolkningen sjunker, utan då är vi två aktörer som ska dela på vakanserna och då har vi i SHB och kommunen i förlängningen inga möjligheter att påverka vakanserna i Backe, säger Stefan Jönsson, som tidigare samma dag menade att då är det bara marknadskrafterna som styr utbud och efterfrågan.

– Skillnaden mellan oss och ett privat bolag är att vi inte kan gå i konkurs. Vi har ekonomisk stabilitet, vi kan låna pengar till förmånlig ränta, vi är en stabil part att räkna med - men då behöver vi anpassa vårt utbud efter efterfrågan, säger Stefan.

När Backeborna och husockupanterna ställde Stefan Jönsson mot väggen på onsdagen framfördes kritik på det skick som SHB:s bostäder är i.

– Om våra pengar ska gå till driftskostnader för tomma hus som inte genererar några intäkter, får vi mindre pengar över till underhåll av befintliga bostäder, säger Stefan.

Det är två fastigheter med både tomma och uthyrda lägenheter som ingår i SHB:s rivningsplaner, underläkarvillan på Lasarettsvägen, den som för närvarande är ockuperad, samt tre hus på Bagges Väg som redan har rivits. Kommunens totala fastighetsbestånd har värderats till runt 7,8 miljoner kronor av Norrbryggan AB, ett oberoende bolag. Värdeutlåtandet bygger på att de två fastigheterna rivs, annars blir värdet på det totala beståndet lägre.

– Om man säljer ett bestånd med hög vakansgrad påverkar det priset negativt, och om uthyrningsgraden är hög påverkar det prisnivån positivt. Genom att riva dessa båda hus tas åtta tomma lägenheter bort från beståndet, det blir en bättre affär än att köpa dessa tomma hus som bara kostar pengar, säger Stefan Jönsson som har lovat Backeborna att lösa bostadsfrågan om behovet av bostäder skulle stiga. Han tillägger:

– Vi vill självklart hyra ut alla tomma lägenheter vi har. Som bolag vill vi ju växa och om vi växer vet vi att befolkningsökningen är positiv i kommunen.

En annan sak som upprör Backeborna är att husen som rivs och ska rivas inte är helt tomma. De som huserar och kallar lägenheterna för hem har inget annat val än att flytta.

– Ja, man kan inte vänta tills huset är tomt. Då erbjuder vi andra lägenheter. De flesta som flyttade ut från det rivna huset stannade i Backe, säger Stefan Jönsson.

Som kommunalt bolag ställer kommunen ett vinstkrav på SHB. Det är enligt Stefan Jönsson ännu en orsak till varför SHB behöver riva bostäderna, eftersom bolaget går back på hus som inte ger intäkter. Mandatet att riva enstaka hus ligger hos SHB:s styrelse som enligt ägardirektivet har i uppdrag att anpassa mindre delar i beståndet efter efterfrågan menar Stefan Jönsson och säger:

– Allmännyttiga bostadsbolag ska ha ett vinstkrav på sig för att konkurrensen inte ska snedvridas. Rivningen av bostäderna i Backe ligger i linje med vårt uppdrag. SHB är kommunens verktyg för att trygga bostadsförsörjningsansvaret. Det verktyget tas bort om någon annan aktör skulle köpa hela beståndet. Men den frågan avgör såklart ägaren, lägger han till.

En fråga som Strömsunds kommun lagt till handlingarna och ska undersöka närmare, eftersom Fjällsjö AB svb har uttryckt intresse av att just köpa hela beståndet.

Powered by Labrador CMS