Svante Westin väntar med spänning på den nya värderingen. Arkivbild
Svante Westin väntar med spänning på den nya värderingen. Arkivbild

Strömsunds Hyresbostäders fastigheter i Backe ska värderas på nytt

STRÖMSUND (JT) Strömsunds Hyresbostäder har beställt ytterligare en värdering av kommunens fastighetsbestånd i Backe då den gamla blev starkt kritiserad av bolaget som vill köpa fastigheterna.

Publicerad Senast uppdaterad

I en skrivelse till Strömsunds kommun menar Fjällsjö Samhällsbyggare AB svb (hädanefter kallad Fjällsjö AB), som vill köpa SHB:s fastigheter i Backe, att den senaste värderingen som SHB låtit göra är felaktig. Till Jämtlands Tidning har Svante Westin, vd för Fjällsjö AB, sagt att det är en beställd och styrd värdering gjord på felaktiga uppgifter och antaganden på grund av att SHB hellre river än säljer fastigheterna.

Nu har Strömsunds Hyresbostäder beställt en andra värdering av fastigheterna i Backe.

– Vi tycker att två oberoende värderare är bättre än en, säger Stefan Jönsson, vd för SHB, och tillägger:

– Vi har fått kritik för att värderingen på något sätt inte skulle vara rättvisande. Vi vänder oss ju till företag som sysslar med värderingar, så man får utgå från att den första värderingen är okej. Men naturligtvis, som i alla andra liknande fall, kan man se på det på olika sätt.

Bland annat kritiserades den tidigare värderingens ortsprisanalys för att ha utgångspunkt i två orter som var för olika Backe.

– Med två värderingar så kan vi få ut något snitt av dem, säger Stefan Jönsson och tillägger:

– Vi kan inte påverka att värderingen ser ut som den gör.

Svante Westin berättar att Fjällsjö AB väntar med spänning på den nya värderingen.

– Det är ju bra eftersom den tidigare är totalt felaktig, menar Svante som fortfarande vill att Fjällsjö AB ska få köpa fastighetsbeståndet.

– Ingenting har förändrats. Vi väntar på Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige och hoppas att de tar upp en diskussion med oss, fast de inte vill, säger han.

Beställningen av den nya värderingen är lagd och beräknas bli färdig under augusti månad.

Powered by Labrador CMS