Den sticker inte ut, den arkitektritade 50-talsvillan av Folke Löfström, men det tränade ögat ser glimmerputs, koppar, kalksten och en sockel huggen i granit, en kulturhistorisk efterkrigstidsskatt.
Den sticker inte ut, den arkitektritade 50-talsvillan av Folke Löfström, men det tränade ögat ser glimmerputs, koppar, kalksten och en sockel huggen i granit, en kulturhistorisk efterkrigstidsskatt.

Den rivningshotade underläkarvillan i Backe kan ha oersättligt kulturhistoriskt värde

BACKE (JT) Framtiden för den rivningshotade underläkarvillan i Backe är oviss ännu några timmar, men risk- och konsekvensanalysen av försäljning av allmännyttan har inte förändrat kommunpartiernas ställning gällande försäljning. Dessutom framhärdar Fjällsjö Hembygdsförening att underläkarvillan kan ha ett historiskt värde.

Publicerad Senast uppdaterad
Specialritade armaturer som valts med omsorg.
Specialritade armaturer som valts med omsorg.

I Backe stod en gång ett av Sveriges inlands allra första lasarett, men i början av 1960-talet byggdes ett nytt modernt sjukhus. På gatan mitt emot stod redan personalbostäderna klara. Underläkarvillan, som var färdig 1957, och dess byggnadsdetaljer, som är i original, bidrar idag till bygdens historia och utveckling och är en del av vårt kulturarv, menar Fjällsjö Hembygdsförening. Redan i oktober 2020 skrev Stefan Abrahamsson, ordförande i Fjällsjö Hembygdsförening, och Lena Landin, ordförande i Ångermanlands Hembygdsförbund, en skrivelse till kommunstyrelsen i Strömsund där de menar att husets historiska värde måste utredas och rivningen återkallas.

– Arkitekten som ritade det var Folke Löfström, och många av hans byggnader är ju kulturmärkta, men dock inte denna av någon oförklarlig anledning, säger Stefan Abrahamsson.

Folke Löfström var en av Sveriges ledande arkitekter, verksam redan på 1930-talet, med skolor och sjukhus som specialitet. Bland hans verk finns Karlskoga läroverk, Svalnässkolan i Djursholm, Mörby lasarett, Danderyds sjukhus, Nacka, Västervik, Värnamo - och Backe - sjukhus.

Örjan Andersson, medlem i Fjällsjö Hembygdsförening har ett stort intresse för byggnadskultur och kulturarvsfrågor. Han säger att underläkarvillan är väldigt unik.

– Rivs den mister man en oskattbar byggnad. Detta arkitektritade funkishus skulle lämna ett öppet sår efter sig, säger Örjan Andersson som menar att eftersom huset inte sticker ut måste man ha kompetens för att se värdet. En antikvarie eller någon som har läst arkitektur ser direkt att det är funktionalism, och har man inte ett tränat öga, då sker såna här olyckliga rivningar, enligt Örjan Andersson. Han har själv studerat bland annat arkitekturhistoria på Konstfack.

– Folke Löfström ritade hela området i Backe med sjukhuset och personalbostäderna. Överläkarna bodde i en stor trävilla, underläkarna i den här villan - den större och mindre lägenheten var till förste respektive andre underläkaren. Sjuksköterskorna bodde i en annan del och biträdanden bodde i höghuset som ligger mitt emot sjukhuset, berättar Örjan Andersson och tillägger:

– Allt bildar en enhet. Tar man bort en förstör man det andra. Det har du kanske tänkt på när du kör in i Backe, hur vackert det är?

Örjan berättar att i efterkrigstiden byggdes välfärdssamhället upp, då satsade man på samhällsbyggnader som skolor och sjukhus bland annat, oftast med väldig omsorg. Den här tiden är intressant och viktig inte minst arkitekturhistoriskt.

– Läkarvillan är oerhört välbyggd. Funktionalismen vände sig mot tinnar, torn och spegeldörrar. Det skulle vara rent, enkelt, funktionalistiskt, enkelt att städa. Luft. ljus, vatten, folkhälsa var funktionalismens ideal, och villan är byggd efter dessa ideal, säger Örjan och tillägger:

– Man byggde för enkelhet, men använde ändå de yttersta materialen. Titta på läkarvillans detaljer: armaturerna är omsorgsfullt valda, hängrännorna och stuprören är av koppar, putsen är något som heter glimmerputs som är oerhört starkt och vackert, det lyser nästan genom det. Mot sjösidan ligger två terrasser som är klädda med kalksten och det är väldigt exklusivt för att vara här uppe. Den kantas av en granitsockel, alltså i huggen granit, och mot den från vardagsrummet är det en fönstervägg som är väldigt snyggt ritad, lite indragen mot en altandörr. I vardagsrummet på båda våningarna finns det öppna spisar. Köken är naturligtvis platsbyggda. Det här är naturligtvis unikt för inlandet, att det finns de här arkitektritade villorna från 1950-talet, säger Örjan med övertygelse.

Han har tillsammans med en arkitekt granskat husets fasad i detalj.

– Även två länsantikvarier tyckte att huset var intressant, men om ägaren inte är intresserad kan man inte göra något, berättar Örjan.

Under efterkrigstiden satsade man på sjukvård, tandvård, skolor, man byggde välfärd och man byggde för enkelhet, renhet, funktionalitet, men man tummade inte på materialen.
Under efterkrigstiden satsade man på sjukvård, tandvård, skolor, man byggde välfärd och man byggde för enkelhet, renhet, funktionalitet, men man tummade inte på materialen.

I Fjällsjökrönikan står att det var inflyttning 1957, annars är dokumentationen väldigt knapphändig. Originalritningarna finns på Länsarkivet i Härnösand.

Vid Folke Löfströms död 2005 går att läsa i en artikel i Dagens Nyheter att han lade “ner mycket arbete på att den svenska arkitektkårens verk skulle bli bevarade och ihågkomna. Han var med och startade Arkitekturmuseet, invid det Moderna, på Skeppsholmen.”

Örjan Andersson menar att orsaken till varför Folke Löfströms byggnadsverk inte är kulturmärkta i just Backe beror på att Strömsunds kommuns kulturmiljöplan är 40 år gammal och bara tar upp äldre byggnader, inte efterkrigstidens. Strömsunds kommun måste göra som många andra kommuner, en kulturmiljöinventering, samt ha en aktuell kulturmiljöplan.

– Vad är ett kulturarv? Jo, om ett samhälle intresserar sig för en byggnad så här mycket som i Backe, då är det ett kulturarv. Det visar på samhällsutveckling, kommande generationer kan se vad som hände i Sverige efter kriget. Underläkarvillan är socialhistoriskt viktig. Den speglar också Backes historia och är en viktig länk till det förgångna, berättar Örjan och tillägger:

– Vi har vädjat till kommunen att de ska stoppa rivningen. Vill man inte ha kvar den bör man sälja den.

I tisdags (15/6) lade det kommunala bolaget Strömsunds Hyresbostäder, SHB, fram sin risk- och konsekvensanalys gällande en eventuell försäljning av kommunens bostäder i Backe inför kommunstyrelsen. Inför mötet hade även Fjällsjö Samhällsbyggare AB svb, här förkortat till Fjällsjö AB svb, skickat in en utvecklingsplan för Backe samt ett yttrande på begäran av kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson (S) gällande värderingsutlåtandet som SHB har låtit göra på fastighetsbeståndet. I yttrandet skriver bolaget att värderingen, som beräknar kommunens fastighetsbestånd till ett värde på 7,8 miljoner kronor, är felaktigt gjord. Bland annat anser Fjällsjö AB svb att jämförelseorterna i ortsprisanalysen har ett betydligt högre värde än fastigheterna i Backe, och kan därmed inte spegla Backes egentliga fastighetsvärde. Enligt Fjällsjö AB svb:s beräkningar är fastighetsbeståndet i själva verket värd 2,2 miljoner kronor.

Fjällsjö AB svb skickade även en begäran till kommunstyrelsen i Strömsunds kommun där man “önskar få förvärva Strömsunds hyresbostäders fastigheter i Backe.” Fjällsjö AB svb är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, och som ska ägas av alla som har intresse i Backes utveckling och fortlevnad, enligt Svante Westin som är vd i bolaget. Bolaget vädjar till sina kommunpolitiker med orden: “Vi vill inte ge upp vår ort.”

– Vi måste vara samhällsbyggare. Vi har en fantastisk omgivning med ett arboretum, vi har Vasatallarna som man måste vara tre man för att nå runt, vi skulle kunna ha ett båtliv och en marina i Backe. Det finns alla möjligheter, säger Svante Westin.

Socialdemokraterna är det enda kommunala parti som ännu inte har tagit ställning till Fjällsjö Ab svb:s önskan att få köpa allmännyttan.

– Vi diskuterar det tills vi tar upp det i kommunstyrelsens möte den 24 augusti, sa Susanne Hansson. Hon tillade:

– Vi har väl en tanke, en inriktning i alla fall och vi ska jobba vidare på den, men det är en inre partifråga och inget vi går ut med än.

I kommunfullmäktige den 15 september ska beslut tas gällande en försäljning av allmännyttan i Backe. Risk- och konsekvensanalysen har inte förändrat någon av de övriga kommunpartiernas positiva ställning för en försäljning av beståndet i Backe.

– Moderaterna är ännu mer stärkt i vårt ställningstagande med de argument som lagts fram av Fjällsjö AB svb, säger Simon Högberg, ordförande för Moderaterna i Strömsund.

I måndags var Simon Högberg och besökte ockupanterna vid underläkarvillan.

– Det största intrycket jag fick vid besöket i Backe var att det finns ett enormt engagemang i bygden, en vilja och drivkraft framåt både på kort och lång sikt, säger Simon efter besöket.

Idag, 18 juni, ska SHB:s styrelse ta beslut om en eventuell rivning av underläkarvillan. Men ockupanterna är ännu kvar på platsen.

– Vi vill inte gå härifrån, men vi måste ju jobba, men det är alltid någon på plats, säger Svante Westin.

Powered by Labrador CMS