Boende i Backe har fått nog och ockuperar det rivningshotade huset.
Boende i Backe har fått nog och ockuperar det rivningshotade huset.

Ockupanterna sitter kvar trots SHB:s stoppade rivningsbeslut, kräver vd:s och ordförandens avgång

BACKE (JT) I fredags beslöt sig SHB:s styrelse för att inte riva fler hus i Backe innan kommunfullmäktige beslutat om en eventuell försäljning av kommunens bostadsbestånd. Men ockupanterna tänker sitta kvar. Dessutom menar Fjällsjö Samhällsbyggare AB svb att SHB har riggat underlagen till försäljning på ett för SHB man fördelaktigt sätt.

Publicerad

Ockupanterna som har suttit utanför den gamla underläkarvillan på lasarettsvägen i Backe sedan 9 juni befinner sig fortfarande på plats, trots rivningsstoppet.

– Vi vill kraftfullt tala om att här kommer man inte och river vår allmännytta eller andra tillgångar som behövs för byns utveckling, säger Svante Westin, vd i Fjällsjö Samhällsbyggare AB svb, som vill köpa kommunens fastighetsbestånd i Backe.

Ockupanterna har önskat dialog med politikerna som man anser inte lyssnar på lokalborna. Backebornas förtroende för kommunen är uttalat lågt.

– Vi vill ha en dialog om vår utveckling, inte ett överfall på vår by, säger Svante Westin.

Men Susanne Hansson (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, menar att kommunstyrelsen inte planerar att ha en dialog med ockupanterna förrän kommunfullmäktige har tagit sitt beslut.

– Det finns inget att diskutera om innan vi har ett beslut och vi vet vad styrelsen ska göra. Det är ju bostadsbolaget SHB som äger fastigheterna, så kommunen kan inte ha den dialogen, säger Susanne Hansson och tillägger:

– VI har ju fått Fjällsjö AB svb:s kommentarer kring värderingen och riskanalysen, och även en beskrivning av vad Fjällsjö AB svb vill göra som ägare av bostäderna. Partierna som vill ha ytterligare info kontaktar ju Svante Westin själva.

Svante Westin menar att den risk- och konsekvensanalys samt det värderingsutlåtande som kommunstyrelsen i Strömsund begärde av SHB är gjorda på felaktiga uppgifter och antaganden.

– Vi anser att det är en beställd värdering. SHB vill ju riva, inte sälja. Vi vill påstå att de sett till att värderingsbolaget kommit med ett fantasipris och har på så sätt riggat hela underlaget inför försäljning, säger Svante.

Han syftar bland annat på att man inte har räknat in underhållskostnader för fastigheter som byggdes på 1960-talet och aldrig har renoverats.

– Om priset är grundat på driftnettot och det inte finns någon underhållskostnad så blir ju priset högt. Man har ju styrt värderingen dit man ville ha den, till ett högt värde inför en eventuell försäljning, säger Svante och fortsätter:

– De har räknat in underhållskostnader för planerat underhåll för tio år på 780 000, det är löjligt. Alla badrum, fönster, kök och stammar är i original sen huset byggdes för 60 år sen och det finns ingen plan för att byta ut dem. Om tio år är lägenheterna alltså 70 år gamla. De har passerat sin tekniska livslängd för länge sen. Men skulle man lägga in det i värderingen skulle det inte ha något värde alls, för då har man inget driftnetto kvar. De har kört lägenheterna i botten.

Svante menar att fastigheterna på Strandvägen, som också har ett rivningsbeslut, är beräknade att ha ett värde 1,9 miljoner i SHB:s värdering, något han starkt ifrågasätter.

– Och det vill man ju riva, menar han.

Nu kräver byborna SHB:s vd Stefan Svenssons avgång efter att han när försökte få dem att avbryta aktionen hotade med polisinsats.
Nu kräver byborna SHB:s vd Stefan Svenssons avgång efter att han när försökte få dem att avbryta aktionen hotade med polisinsats.

Även risk- och konsekvensanalysen anses vara felaktig. En av riskerna som SHB har räknat in är att Fjällsjö Samhällsbyggare AB svb, som är ett bolag med särskild vinstbegränsning, skulle vinstmaximera och låta bli att underhålla fastigheterna. Något som Svante protesterar emot.

– Vi kan ju inte dela ut någon vinst i vårt bolag, vad har vi för nytta av att vinstmaximera då?

Fjällsjö Samhällsbyggare AB svb vill göra Backe mer attraktivt för inflyttning och renovera hela bostadsbeståndet.

– Precis som det står i kommunens ägardirektiv till SHB vill vi ha bra lägenheter som folk vill bo i. Om det är någon som vinstmaximerar är det SHB som plockar driftnetto på 1,2 miljoner per år från Backe när det är så stort underhållsbehov här. Det är kriminellt, säger Svante och tillägger:

– Det är anledningen till att de har vakanser, vem vill ha ett 60 år gammalt badrum? En del lägenheter har inte ens köksfläkt.

Bengt Bergqvist (S) ordförande i SHB:s styrelse har tidigare sagt att styrelsen hellre skulle hyra ut lägenheterna än att riva, men att det inte finns några som vill flytta in. Var tredje lägenhet står tom i Backe. Susanne Hansson säger också att det inte finns fler hyresgäster att fylla vakanserna med oavsett vem som äger bostäderna.

– Man måste ju tänka till, säger Svante Westin och fortsätter:

– Deras svar är att ingen vill bo där, därför ska det rivas. Men i de sex lägenheterna på Bagges Väg som redan är rivna fanns inga vakanser. På Strandvägens 12 lägenheter är det två vakanser, och det fanns en vakans i Lasarettsvägens två lägenheter.

Bengt Bergqvist menade efter SHB:s styrelsemöte i fredags (18/6) att kommunfullmäktige förbereder för en eventuell försäljning i Backe och att SHB därför stoppat alla rivningar i väntan på besked från kommunfullmäktige. Han utesluter inte möjligheten att fler aktörer kan vara intresserade vid en eventuell upphandling.

– Kommunen får inte särbehandla ett företag i förhållande till andra företag, sa Bengt Bergqvist efter SHB:s styrelsemöte och fortsatte:

– Det är viktigt att kommunen förstår alla regelverk som omger en sådan här försäljning, jag gör det inte.

Svante Westin jämför situationen i Backe med Tåsjö där ett lokalt bolag köpte allmännyttan 2001, han säger att då låg vakansgraden på 48 procent, nu har den sjunkit till fem procent.

– Dom visar att det går, säger Svante.

– Det finns inget att diskutera om innan vi har ett beslut och vi vet vad styrelsen ska göra. Det är ju bostadsbolaget SHB som äger fastigheterna, så kommunen kan inte ha den dialogen, säger Susanne Hansson kommunalråd (s)
– Det finns inget att diskutera om innan vi har ett beslut och vi vet vad styrelsen ska göra. Det är ju bostadsbolaget SHB som äger fastigheterna, så kommunen kan inte ha den dialogen, säger Susanne Hansson kommunalråd (s)

Susanne Hansson sa förra veckan att Socialdemokraterna diskuterar SHB:s fortsatta närvaro i Backe. Partiet har tagit en viss riktning i frågan, men huruvida partiet ställer sig positivt eller negativt till en försäljning av bostadsbeståndet ska Socialdemokraterna meddela på nästa möte med kommunstyrelsen den 24 augusti. Samtliga övriga partier håller fast vid sin ställning att sälja allmännyttan.

Ockupanterna som uttalar sig genom Svante Westin säger att efter det felaktiga värderingsutlåtandet och riskanalysen, och efter SHB:s vd Stefan Jönssons uttalande att tillkalla polis när han besökte ockupanterna den 9 juni, har de svårt att se att SHB:s vd och ordförande kan sitta kvar på sina poster efter detta. Svante är tydlig på den punkten:

– Vi kräver SHB:s vd:s och ordförandens avgång efter vad de har gjort.

Powered by Labrador CMS