Avvakta med Östersundslänken

Stadsmiljöföreningen: Vår uppmaning är Starta inte byggandet av Östersundslänken förrän alla genomförandeproblem är lösta.

Östersunds kommun har allvarliga problem med sitt stora projekt för omläggning av kollektivtrafiken, Östersundslänken. Mark- och miljödomstolen avslog nyligen förslaget att avverka björkallén efter Kyrkgatan där de nya busshållplatserna för stadsbussarna skulle ligga.

Omläggningen av trafiken som det är tänkt nu medför flera redan nu kända försämringar:

  • Resenärer med landsbygdstrafiken får året runt vänta på buss utomhus i stället för inomhus.

  • Svårare övergång från regionbuss till stadstrafik.

  • Centrumnära, lättillgängliga parkeringsplatser försvinner, till stor nackdel för centrumhandeln.

  • Parkering för de som skall hämta passagerare vid järnvägsstationen försvåras.

Förutom bakslaget med björkallén efter Kyrkgatan är det största problemet att väsentliga delar av projektet helt saknar tekniska och praktiska lösningar. Vi vill belysa två avgörande problemområden.

  1. Det saknas en lösning för den centrala busshållplatsen där all region- och stadstrafik ska samsas.

  • Vart ska väntsalen finnas?

  • Hur ska övergången från regiontrafik till stadstrafik fungera, speciellt för funktionshindrade?

  • Hur säkerställs alla hållplatser som behövs för stads-och regionbussarna, när trafiken behöver flyta obehindrad i båda riktningarna på gatan?

  • Är utrymmet väster om turistbyrån tillräckligt för alla funktioner?

Det här är en mycket viktig plats för alla i länet som besöker Östersund med kollektivtrafik.

  1. Trafiken efter Gränsgatan. - När alla regionbuss- och några stadsbusslinjer ska trafikera sträckan Kyrkgatan- Gränsgatan- Järnvägsstationen behöver Gränsgatan signalregleras vid korsningar med Kyrkgatan och Prästgatans förlängning.

I högtrafik kan det bli rött ljus för all övrig trafik på Gränsgatan upp till 50% av tiden. Det kommer innebära kraftiga trafikstockningar ända mot Frösöbron och i dubbelrondellen upp till Stuguvägen. Hela trafiksituationen i centrum kommer påverkas av dessa allvarliga trafikstockningar.

Inga lösningar på alla dessa frågor har presenterats. Trots detta avser Östersunds kommun att i sommar påbörja byggandet av Östersundslänken.

Vår uppmaning är Starta inte byggandet av Östersundslänken förrän alla

genomförandeproblem är lösta.

Stadsmiljöföreningen

Powered by Labrador CMS