Helen Löfgren-Larsson, chef på enheten för chef på enheten för Avfall, vatten och avlopp i Strömsunds kommun, berättar att kommunen ska undersöka om reningsteknik för läkemedelsrester går att implementera på Strömsunds reningsverk. Foto: Privat
Helen Löfgren-Larsson, chef på enheten för chef på enheten för Avfall, vatten och avlopp i Strömsunds kommun, berättar att kommunen ska undersöka om reningsteknik för läkemedelsrester går att implementera på Strömsunds reningsverk. Foto: Privat

Strömsunds kommun får fyra miljoner till läkemedelsrening av avloppsvatten

STRÖMSUND (JT) Naturvårdsverket har beviljat Strömsunds kommun nästan 4 miljoner kronor för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester som hamnar i Ströms Vattudal.

Publicerad

Enligt ansökan vill kommunen “implementera avancerad kemisk oxidation som reningsteknik för att i industriskala rena avloppsvatten från oönskade läkemedelsrester” i Strömsunds reningsverk. Pengarna ska gå till en förstudie för att se om en fullskalig installation av sådan teknik skulle vara möjlig att utföra.

Det är första gången Strömsunds kommun har tagit vattenprover för läkemedelsrester. Vattenproverna är en del i Mathias Hägglunds magisterarbete i miljökunskap på Umeå Universitet där han samarbetade med Envix Nord AB, miljöteknikföretaget som nu ska utföra förstudien åt Strömsunds kommun. Proverna visade främst på förekomsten av värktabletter, preventivmedel och antibiotika, samt antidepressiva medel och hjärtmedicin.

I Strömsund överskred två av läkemedlen, Citalopram och Irbesartan, nivån för “koncentrationer i ytvattnet som förväntas ha en farmakologisk effekt på fiskar”. Citalopram, ett antidepressivt medel, överskred gränsnivån med fem gånger enligt det medelvärde som Envix Nord AB har uppmätt. En i sammanhanget vanlig siffra.

– I Strömsund var koncentrationen så pass hög att man inte kan utesluta att det uppstår biologiska effekter för den vattenlevande organism som utsätts för läkemedelsresterna. Man bör hålla sig under gränsnivåerna, berättar Daniel Ragnvaldsson, kontaktperson på Envix Nord AB. Han tillägger:

– Stickproverna är ganska begränsade och de räcker inte för att skapa sig en helhetsbild, det är mycket annat som måste tas med i beräkningen. Men det är önskvärt att sänka nivåerna.

Helen Löfgren-Larsson, chef på enheten för Avfall, vatten och avlopp (AVA) i Strömsunds kommun säger:

– Hur stort problemet med läkemedelsrester är i Strömsunds kommun kan jag inte uttala mig om, det är det förstudien kommer att visa. Men kruxet är när läkemedlen kommer ut i recipienten, Vattudalen, det är då det uppstår problem. Fiskar kan bli tvåkönade och så vidare. Helen tillägger:

– Det är mycket vi vill ta reda på. Vi har ju inga resurser att göra förstudien själva, vi vill få kunskap kring läkemedelsrening och få veta hur sådan teknik fungerar.

För att kunna utföra studien på industriell skala ska en särskild anläggning byggas med en kapacitet att kunna rena 200 kubikmeter vatten per dygn inom Strömsunds reningsverk. Planeringen inför byggnationen har Envix Nord AB redan börjat med.

– Det är en ettårig studie, men vi tar prover löpande under tiden, berättar Daniel Ragnvaldsson.

Envix Nord AB har finansierat forskningen bakom reningstekniken som ska testas på Strömsunds reningsverk. Envix Nord AB har patent på tekniken och är förhoppningsfulla om att förstudien kommer att gå bra.

– Vi vill få ut att den här metoden kan göra stor nytta där behovet finns, berättar Daniel Ragnvaldsson.

Under hösten kommer kommunen att ha ett första uppstartsmöte.

Powered by Labrador CMS