Även vänskapskorruption är korruption

Ann-Sofie och Daniel = sant

Publicerad Senast uppdaterad

Jag har de senaste veckorna skrivit en del ledare kring Krokoms kommuns brist på transparens.

Vi har berättat om personliga kopplingar, även till ett kommunalråd, kring de planer på en vindkraftpark som finns.

Möten har inte dokumenterats och det har varit svårt få ut information.

I dag kan ni läsa om hur dåvarande kommunalrådet i Östersund, Ann-Sofie Andersson läckte hemlig information till den redan brottsmisstänkte Daniel Kindberg.

Det gällde bland annat en utredning som gjorts för Östersundshems räkning för att försöka se vilken skada bolaget lidit av Kindbergs aktiviteter.

Trots att Kindberg då redan var brottsmisstänkt och slutat som VD för bostadsbolaget gav Andersson honom all information om vad som dryftats vid Östersundshems styrelsemöten.

Det är naturligtvis en jätteskandal och leder naturligtvis till spekulationer kring hur nära samarbetet var innan Kindberg greps.

Och av vilken art?

Ann-Sofie Anderssons agerande är obegripligt.

En styrelseledamot som agerar på det sätt hon gjort är ansvarig för eventuell ekonomisk skada som bolaget drabbats av.

Jag utgår ifrån att den nuvarande styrelsen i Östersundshem redan börjat undersöka möjligheten att driva den frågan juridiskt?

Hela den här sörjan är ett exempel på länets litenhet. Viljan att vara med i personkretsar där det klappas på ryggen och där beslut tas informellt.

Även sådana som handlar om skattebetalarnas pengar.

Det här är sådant som lokaltidningar och journalister ska bevaka.

Sådant som det är vår skyldighet att bevaka.

Det som rullas upp i härvan kring Östersundshem visar att det knappast bevakas för mycket, snarare för lite i länet.

Då blir det lite extra roligt när man från Krokoms kommun klagar på att Jämtlands Tidnings granskning gett kommunen extraarbete!

Länets medier finns inte till för att göra länets politiker och tjänstemän nöjda.

Utan för att granska och se till så att regler följs och att medborgarna kan följa med och se att deras skattepengar används på bästa sätt.

Affärerna kring Östersundshem ser jag som ett misslyckande för länets medier.

Dåligt pålästa journalister klarade inte av att få hål på affärerna som Kindberg och kretsen kring honom sysslade med år efter år.

Först när Kindberg greps efter att olika myndigheter reagerat på konstigheter kring inblandade bolag föll bitarna på plats.

När det nu visar sig att en av länets tyngsta politiker Ann-Sofie Andersson agerade i samförstånd med Kindberg är skandalen fullständig.

Och jag ställer igen frågan, hur såg samarbetet mellan Andersson och Kindberg ut innan han greps?

Nu ställer en och annan naturligtvis frågan varför JT inte grävde i affärerna kring Kindberg.

Större delen av tiden fanns vi inte ens!

Och fram till att Kindberg greps hade vi fullt sjå att få ihop en tidning.

Nu börjar vi ha organisation och medarbetare så att vi faktiskt kan gräva i olika saker.

Och det ska vi göra!

Eftersom vi hela tiden ökar antalet prenumeranter får vi mer och mer ekonomi att lägga på lokal journalistik.

Och det ska ni, våra läsare naturligtvis få ta del av!

Powered by Labrador CMS