Torbjörn Aronsson

Snön satte stopp för isvägarna

Isvägen mellan Vällviken och Sunne var på god väg att bli körbar när snöovädret satte stopp för det.

Riv upp rivningsbesluten i Backe

Läser om rivningsbesluten av 20 lägenheter i Backe. Vad tänker SHB på, om dom tänker över huvud taget alls. Tänker ni utarma och lägga ner Backe helt?

Dags att tänka om när det gäller Nollvisionen!

Man brukar säga att ibland blir ”det bästa till det godas fiende”. Nollvisionen har varit en bra slogan som hjälpt Sverige under en längre tid att minska trafikolyckorna. Idag har Sverige de absolut lägsta dödstalen per fordonskilometer i världen.

Åh f-n, det hade jag ingen aning om!

Vindkraftsindustrin bygger inte för att värna om ”klimatet”. Inte heller för att säkra elförsörjningen till svenska folket och vårt näringsliv.

Sluta förorena Vattudalen flytta upp fiskodlingen på land

Läste att fiskodlingen i Äspnäs vill få tillstånd att öka odling av regnbåge. När en by som tar vatten ur Vattudalen är rädd för föroreningar i vattnet p g a fiskodlingen så borde kommun ställa som krav att odlingen bedrivs landbaserat. Detta borde gälla i fortsättningen i hela kommunen.

Jens Ganman är tystnadskulturens fiende 

Två böcker av kända länsprofiler som utgetts i år har påfallande lika utgångspunkter. Dels Daniel Kindbergs “Mitt liv – inget försvarstal” och dels Jens Ganmans “En brunråttas bekännelser”.

Sluta experimentera med våra barn

Det är mycket som står på spel nu. I sann socialistisk anda håller Socialdemokrater över hela landet i rask takt på att förvandla Sveriges skolor till experimentverkstäder där ideologi är viktigare än barns bästa.

Klokt att förlänga viktiga krisåtgärder

Att smittspridningen nu åter tar fart riskerar att drabba företag och jobb både i Jämtland och i hela landet. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder.

Hur ser Trafikverket på syftet med ett remissförfarande?

Efter en omfattande remissrunda, där ALLA (Regionen, alla kommuner, motor- och trafikföretag, samt enskilda bilägare) som berörs har protesterat mot Trafikverkets planerade beslut att sänka hastigheten till 80 på ett antal av länets vägar, framhärdar myndigheten helt tondövt och genomför beslutet. Vad var meningen med remissförfarandet?

Framtiden är här!!

Jag är en av de som vill bo i JLK ekoby. Jag är konstnär och bor i Östersund sen två år tillbaka då jag flyttade tillbaka från storstan efter att bott 40 år i Stockholm.

Riv upp rivningsbesluten i Backe

Läser om rivningsbesluten av 20 lägenheter i Backe. Vad tänker SHB på, om dom tänker över huvud taget alls. Tänker ni utarma och lägga ner Backe helt?

Många åsikter kring vindkraftpark i Offerdal

För andra gången på tio år sliter en bygd med planer på en vindkraftpark. Epicentrum ligger i Åflo och Kaxås, nära Nordbyn där kommunen har 800 hektar mark. På kommunens mark kan 16 stycken 250 meter höga vindkraftsverk komma att sättas upp om alla avtal går igenom. Allt som allt handlar det 70 verk.

Kommande strandskyddsregler får inte bli ett nytt misslyckande

Det är av största betydelse för många kommuners utveckling att få ökade möjligheter att bygga och bo strandnära. Att kunna bygga nära vattnet i attraktiva lägen kan innebära att utflyttning kan vändas till inflyttning, inte minst i norra Sverige.

Bygg ekobyn nu

Jämtland med Östersund som knytpunkt har så mycket att ge och så många viktiga projekt i rullning.

Bredband förutsättning för landsbygdsutvecklingen i Norrland

Coronapandemin har drabbat oss hårt och smärtsamt. Men den har även visat att det går utmärkt att arbeta och leva utanför storstadsområdena och att vi kan fortsätta att utföra många arbetsuppgifter på distans tack vare digital teknik. En förutsättning är dock tillgång till fiberbredband.

Gör röda vågen grön

Ett tips till Östersunds Kommun för att minska luftföroreningarna i centrala Östersund.

JLU – framtidens boende

Vi lever i en tid fylld av stora utmaningar. Förutom den rådande pandemin fortgår klimatkrisen samtidigt som samhället blir alltmer polariserat. Jamtli Living University (JLU) inger hopp om att lindra framfarten av de två sistnämnda.

Beslut om direktupphandling saknas i Krokom

Underlag för direktupphandling gällande juridiskt ombud saknas i kommunens vindkraftsaffär. Överenskommelsen med Maqs advokatbyrå gjordes via mejl av Krokoms kommuns fastighetschef Tomas Nilsson.

Tre keramiker tar plats

Var och en för sig är de ganska välbekanta som keramiker, men deras lokal och grupp med namnet Lermakarna är det få som känner till. Under december månad kommer de att bli mer synliga med corona-anpassad butik.

Glasflaskor får nytt liv av Jenny

I dessa tider av strävan efter ett hållbart samhälle ligger konstnären Jenny Persson rätt. Hennes utställning på Drejeriet visar hur man på ett konstnärligt sätt kan göra nya bruksföremål och designobjekt av återvunna glasflaskor.

Regeringen måste lämna besked om finansieringen av försvaret

I höst kommer riksdagen fatta ett nytt försvarsbeslut som gäller för perioden 2021-2025. Beslutet ska även lägga grunden för en ökad försvarsförmåga efter 2025. Det är bra att det finns en bred enighet kring att stärka försvaret. Problemet är att regeringen inte lämnar besked om den långsiktiga finansieringen.

Låt Landösjön glänsa igen – bort med fiskodlingen 

Det händer fantastiska saker i Offerdal just nu. Byar växer, familjer frodas och folk flyttar hit från när och fjärran. Nybyggarandan och framtidstron är stor – och inte minst upptäcker allt fler vilken rikedom vi har i vår storslagna natur.

Frimodig kyrka står bakom biskop Eva

Det är med förfäran som vi, nomineringsgruppen Frimodig kyrka, tar del av hur stiftsstyrelsen behandlar biskop Eva Nordung Byström. Genom sitt agerande med diffusa anklagelser om oklara samarbetsproblem förbrukar stiftsstyrelsen (med undantag för de två ledamöter som
reserverade sig mot beslutet) snabbt sitt förtroende.

Sverige ska skapa mer – inte skatta mer

Vi bor i ett land där Ikea, Ericsson, Klarna och Spotify har grundats. Den här typen av företag utgör en god grund för att skapa innovationer och nytänkande, men vi kan inte luta oss på gamla meriter om vi vill att framtidsutsikterna också ska förbli goda. Villkoren för att skapa och driva företag måste förbättras.

Många turer i Krokoms kommuns vindkraftsplaner

Det har varit många turer fram och tillbaka i kommunens hantering av planen att ingå en affärsuppgörelse med vindkraftsaktörer i Offerdal. Detta har hänt:

Allvarliga brister i Krokoms kommuns ärendehantering

Muntliga arrendeavtal, tjänstemän som polisanmäler företag, fel underlag i befolkningsstatistiken, uppgörelser om nya industrier och så vidare. Listan kan göras lång på omfattande ärenden där tjänstemännen på Krokoms kommun inte diariefört sina beslut. Något som gör det omöjligt för medborgarna att få insyn i kommunens verksamhet.

Mejl avslöjar – Kommunens fastighetschef vill skriva nytt avtal med privat vindaktör

Mejlkorrespondens mellan kommunens fastighetschef Tomas Nilsson och den privata vindaktören Affloardal Energi visar:
* Att kommunens fastighetschef Tomas Nilsson är mycket positiv till den planerade vindkraftparken.
* Att han sedan förra året arbetat tillsammans med Affloardal Energi för att få fram ett nytt avtal.
* Att markavtalet med kommunen är avgörande för att Affloardal Energis vindprojekt ska kunna förverkligas.

Östersund förtjänar sin stolthet

Så säger arkitekturkritikern Mark Isitt i sitt radioprogram Stadsinspektionen där han granskar stadsplaneringen i ett antal städer i Sverige. Mer om det längre fram. Hur ska staden Östersund tänka vid planeringen av bostäder?

Inflyttade vill bo i ekoby

Vi är en familj på fyra personer om bott utomlands de senaste 15 åren, men som valt att flytta hem en period för att barnen ska få uppleva Sverige och lära känna sina rötter. Vi sålde allt vi ägde i utlandet för att bygga upp vår dröm – en fastighet med lite mark i Norrland.

Personalen regionens största resurs

Det kan inte ha undgått någon som följt med i lokal media senaste tiden att allt inte står rätt till på Östersunds sjukhus. Omorganiseringar och förändrade avtal har gjort att personalen har börjat fly, de orkar inte längre jobba kvar och är trötta på att behöva slåss för sina arbetsvillkor och tala för döva öron.

Insändare: Istället för att göra om Offerdal till en vindkraftsindustri

För mindre än ett halvår sedan startades Destination Offerdal – ett projekt med syfte att utveckla turistnäringen i regionen och i synnerhet Offerdal genom satsningar på aktivitetsanläggningen Almåsa. Det går med stor framfart tack vare stort engagemang från projektgruppen, privata investerare samt att Krokoms kommun hittills har varit samarbetsvilliga och bemött oss med positivitet.

En bortkastad resa till Östersund och Antikrist på Stadsbussarna

Jag har varit i stan. Jag har varit i stan och gått så fötterna ömmar. Jag hade planerat att åka buss och uträtta ärende på Jamtli och besöka en god vän i Torvalla . Gick dit, uträttade mitt ärende, men tyckte att det skulle bli aningen för drygt att gå tillbaka till centrum, så jag klev ombord på en stadsbuss.

Är kommunens alla utgifter nödvändiga och väl underbyggda?

Öppet brev till den politiska ledningen i Östersunds kommun. Kommunledningen gör ett stort nummer av alla investeringar, som planeras de kommande tre åren. Det är kanske gott och väl. Säkert stämmer det att det finns ett stort underhållsbehov, som nonchalerats av tidigare ledning.

Nya källor kring spökprästgården i Borgvattnet

Många av iakttagelserna på spökprästgården är kopplade till Märta Hedlund (1875-1908). Nu har släktforskare på Ancestry upptäckt att dessa iakttagelser inte kan ha den angivna orsaken. Fler och fler källor och forum blir tillgängliga för liknande undersökningar.

Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

Bräcke kommun är en av landets bryggeri tätaste kommuner om man räknar antal bryggerier per invånare; i kommunen finns tre mikrobryggerier. Förutom att vara en viktig del av det lokala näringslivet, har de tillsammans med bland annat ost- och glassproducenter bidragit till att göra vår bygd känd långt utanför kommunens gränser.

Kören på Stortorget har tystnat!

1994 tog jag initiativ till att kören på Stortorget skulle ”börja sjunga”. I min roll som kommunstyrelseordförande hade jag ofta samtal med personer som var aktiva inom centrumhandeln och som började dagen med kaffe på Wedemarks – där föddes idén om att kören skulle ”börja sjunga”.

Varumärket Jämtland blåser bort!

Vattenfall vill exploatera Jämtland med sin vindkraftsindustri. Enligt Vallstarua Energis uppgifter i Östersundsposten, blir den storleksmässigt 16 ggr större än Oldens vindetablering mitt i fjällvärlden.

Hemlig massgrav på Frösön – fake news från länet fick världsspridning

Med början förra veckan i Östersunds-Posten (ÖP) spreds en nyhet ut i världen om en massgrav på Frösön. Här ska enligt ÖP många av de 58 mentalpatienter vid Frösö sjukhus som 1918 avled i spanska sjukan ha begravts i hemlighet, för att endast noteras som döda i sjukhusets interna handlingar. Det här stämmer inte. All dokumentation visar att patienterna begravdes i utmärkta gravar som dokumenterades.

Covidlugnt under snöskoterns dag i Stugun

Det är en ny situation, summerar Annika Lindström.
Hon äger och driver ”Holmgrens” i Stugun, ett företag som bland annat säljer snöskotrar. Under den gångna helgen genomfördes traditionellt ”Snöskoterns dag” som i år blev ”snöskoterns vecka”.

Debatt: Satsa på kulturarvet

Under kriser kan man finna lärdomar i vår historia. Det som tidigare generationer genomlevt kan hjälpa oss och framtida generationer. Förhållandet till vårt kulturarv och historia under kris avslöjas av våra prioriteringar, vad som ska räddas och hur vi ska gå framåt. Vi föreslår nu en massiv satsning på kulturarvet.

Bygg vindkraft på Frösön, Skansen och Åreskutan!

Känner du dig provocerad av rubriken, och att högerarmen liksom börjar rycka av kampvilja? Bra i så fall. Då är vi på ungefär på samma våglängd och kan förhoppningsvis mötas i nedanstående logik.

Debatt: Den militära hotbilden kan inte läsas på Youtube

Ledarartiklarna i Jämtlands tidning är oftast spänstiga i sin karaktär och innehåller inte sällan en hel del klokskap om viktiga samhällsfrågor. Men nu är kanske inte säkerhetspolitik Ralph Rentzsch:s starkaste sida, så kanske han skulle ägnat den senaste ledaren åt ett annat ämne i stället.

Debatt: Vårt minne av Alliansen eller Papphammar i Monismanien

NU SKA JAG berätta en historia. Den handlar om hur jag tror att det gick till i maktens korridorer när man lade fram förslaget som innebär att man vänder livet upp och ner för flera hundra elever samt deras familjer, frångår kommunens egna riktlinjer och näppeligen tar någon större hänsyn till den lagstadgade Barnkonventionen.

Nu ska Almåsa bli en turistmagnet

En nationalarena för parasportare, en året-runt-destination och en mötesplats för distansarbeten. Så ser planen ut för Almåsa alpinanläggnings framtid. Anläggningen med en lång historia ska framåt bli navet i nya Destination Offerdal och skapa arbetstillfällen och mötesplatser.

Länsförfattare på frammarsch trots pandemin

Länskulturens författarmöte behandlade frågan om en eventuell etablering av en skrivarutbildning i länet, höstens aktiviteter och nyheter från medlemmarna. Inbjuden föreläsare var Mina Widding från Hola folkhögskola och Sara Strömberg berättade om sin kommande spänningsroman.

Kraftledningsprojektet Storfinnforsen-Midskog återupptas

BORGVATTNET(JT) Sedan vintern 2018–2019 har arbetet längs den 6.2 mil långa kraftledningen legat nere i väntan på en ny huvudentreprenör. Efter flera anbudsomgångar är det nu det kanadensiska företaget Valard som har fått Svenska Kraftnäts uppdrag att slutföra projektet.

Debattinlägg från Olof Ekerlid, kanalchef P4 Jämtland

Den här veckan har P4 Jämtland sänt direkt från Svenstavik, Rödön, Bakvattnet och Järpen. Och det är bara tisdag eftermiddag när jag skriver det här. Förra veckan var vi på plats i bland annat Rönnöfors, Gimån, Hölje och Hackås. Och vi hade röster i radion från både Beirut och Rossön. Så låter det dag efter dag och vecka efter vecka på P4 Jämtland – vi är på plats i alla länets kommuner och vi har nyheter från alla länets kommuner.

Drömmen om snö blev verklighet

I Sportboden vid Vildmarksvägen jobbar en helikopterpilot. Malin Jönsson driver butiken sedan fyra år vid Stora Blåsjöns Fjällanläggning. Hon har hittat sin plats som entreprenör och förverkligat en dröm att få jobba med snö. Kanske är det så att hennes försäljning av kite/drak-prylar ligger nära piloten Malin.

228 lektioner krävdes – men nu har han körkort

Oscar Jonsson är rörelsehindrad och började ta körkortet 2017. Efter 228 lektioner har han slutligen blivit godkänd, inte utan dramatik då bilen kolliderade med en annan under uppkörningen. Nu funderar han på att bli trafiklärare.

Historiskt och dagsaktuellt om mat på Jamtli

Det här med mat har många sidor, inte minst är det en känslig situation kring försörjningen under kristider. Samtidigt är mat en kulturell företeelse. På Jamtlis nya utställning ges tillfällen till upplevelser och eftertanke.

Veteranpoolen på halvfart – pensionärer drabbas

Coronakrisen har slagit ut många av länets företag både tillfälligt och på längre sikt, med permitteringar och uppsägningar som följd. Veteranpoolen i Östersund hyr ut extra arbetskraft i form av pensionärer som kan jobba extra och för dem har krisen också varit kännbar.

Mejeriet i Skärvången firar 20 år med ny produkt

Det har gått 20 år sedan Bymejeriet i Skärvången invigdes. Det har varit en resa med upp och nedgångar. En kamp mot myndigheter och banker blandat med otaliga guldmedaljer för deras ostar. Nu tar de sikte på en ny intressant produkt och ett litet annorlunda 20-årsjubileum än vad som var tänkt.

  • Annonser