Kommunens fastighetschef Tomas Nilsson har sekretessbelagt det avtal han tagit fram med ett bolag om nyttjande av kommunens mark för 16 vindkraftverk.
Kommunens fastighetschef Tomas Nilsson har sekretessbelagt det avtal han tagit fram med ett bolag om nyttjande av kommunens mark för 16 vindkraftverk.

Fastighetschef på Krokoms kommun får backa från muntligt avtal

”Avtalen ska vara skriftliga innan de gäller. Påbörjade arbeten i området stoppades därför,” skriver kommunchefen Jonas Törngren med anledning av att fastighetschef Tomas Nilsson muntligt lovat ut mark till privat aktör för en hundrastgård i Ås.

Publicerad

Jämtlands Tidning har i flera artiklar belyst hur tjänstepersoner på Krokoms kommun haft problem att redovisa vilka möten och kontakter som tagits kring arrendekontrakten för kommunens mark. Till exempel i fallet västra Offerdal där de planerar nytt avtal om en vindkraftpark på kommunens mark och nu i Ås där det gäller att stänga av friluftsområde för hundrastgård. I Ås fick medborgarna ett snabbt beslut att planerna med hundrastgård nu är ”lagda på is.” Båda händelserna har skapat ilska och protester från medborgarna där kritiken mot kommunen gäller bristen på information, öppenhet och transparens. Tjänstemännen lutar sig mot ett delegationsbeslut som togs i kommunfullmäktige 2007 och som ger dem befogenhet att på egen hand besluta om vem som får arrendera kommunens mark. Men även tjänstemannabeslut ska enligt lagen diarieföras och göras tillgängliga för medborgarna. Muntliga avtal får inte förekomma i en kommun. Dessa bryter mot offentlighetsprincipen. Jonas Törngren kommunchef i Krokom säger att det inte finns några muntliga arrendeavtal eller löften från tjänstemännen gällande kommunens mark.

”Det finns inga muntliga arrendeavtal. Avtalen ska vara skriftliga innan de gäller. Däremot föregås avtalsskrivandet av muntliga diskussioner vilket ibland kan leda till intrycket att allt är klart. Detta är dock fel. Kontrakt måste skrivas först. För det område du skriver om finns alltså ännu inget arrendeavtal. Påbörjade arbeten i området stoppades därför,” skriver Jonas Törngren i ett mejl.

Powered by Labrador CMS