Åsbor protesterade mot fastighetschefens beslut – fick rätt

Det blev upprörda känslor bland Åsborna när kommunens fastighetschef Tomas Nilsson med endast muntligt löfte arrenderade ut attraktiv kommunmark till privat aktör. Inget skriftligt arrendeavtal behövdes enligt Tomas Nilsson. Kommunen informerade inte boende. Medborgarna är kritiska till hanteringen.

Publicerad

– Fastighetschefen har gett ett muntligt löfte till en privat aktör att de ska få bygga en träningsarena för jakthundar på den här marken där skolan tränar orientering och som vi använder flitigt för träning, säger Hampus Wickström, som bor i Ås, samtidigt som han visar alla vältrampade skogsstigar som går genom skogen för Jämtlands Tidning. Skogsområdet ligger mellan E14 och skogsbruksskolan Torsta i Ås.

Det fastighetschefen Tomas Nilsson lovat en privat aktör var att hela området skulle stängslas in och göras otillgängligt för andra boende i Ås. Han gav bort arrendet utan att informera berörda medborgare och endast genom en muntlig överenskommelse och utan att informera berörda boende och skola.

– Det är konstigt att kommunens tjänsteman utan arrendeavtal kan arrendera ut vår gemensamma mark till en privat aktör som tar betalt för användningen av marken och att det är en muntlig uppgörelse, säger Hampus Wickström som är en av de 40-talet Åsbor som reagerat och nu protesterar mot Tomas Nilssons och kommunens agerande.

Det var i september som Åsborna fick upp ögonen för vad som höll på att hända med deras omtyckta skogsområde. Detta genom Facebookinlägg där den privata aktören berättade att området skulle inhägnas för att bli ett nytt träningsområde för jakthundar. Medborgarna kontaktade då kommunen som gav besked att inget var klart ännu och att det fanns ett par angivna områden för verksamheten. Men bara lite senare dök den kommersiella aktören upp och började avverka och röja i området, lasta av stolpar för stängsel och placera ut markeringspinnar.

Medborgarna tog då kontakt med kommunen igen och fick beskedet av kommunens fastighetschef Tomas Nilsson att det var han som tecknat arrendet.

– Men det fanns inget skriftligt avtal utan det var en muntlig uppgörelse uppgav Tomas Nilsson. Det finns ingen dokumentation på kommunhuset, inget skriftligt arrendeavtal eller ingen information om arrendeavgiften. Det framkom när vi begärde ut dessa handlingar. Det är anmärkningsvärt för det handlar ju om medborgarnas gemensamma markområde där vi alla som berörs bör ha tillgång till information, säger Hampus Wickström. Åsborna är inte emot verksamheten som planerades - att det finns ett träningsområde för jakthundar anser de är bra.

– Det är en jättebra idé att bygga sådana områden. Men att göra det här i Ås är fel, detta är snart det enda skogsområde som finns kvar för rekreation i Ås. Att stängsla in hela detta område för att en tjänsteman godtyckligt gett bort det till en privat aktör, som ett muntligt löfte. det är inte demokratiskt, säger Hampus Wickström. Under onsdagen fick Åsborna via SMS besked av Krokoms kommuns kundcenter att samhällsbyggnadsenheten lagt det muntliga arrendeavtalet på is. Den privata aktören har också hämtat stolparna till stängslet. När Jämtlands Tidning besöker området samma dag står bara markeringspinnarna kvar som visar var stängslet var planerat.

Powered by Labrador CMS