Roger Ek och Johan Arnesson är två av flera ortsbor som engagerat sig för markområdet i Ås. Nu har de anmält kommunen till Förvaltningsrätten då de anser att arrendeavtalet som ansvarig tjänsteman Tomas Nilsson ingått strider mot gällande översiktsplan för området.
Roger Ek och Johan Arnesson är två av flera ortsbor som engagerat sig för markområdet i Ås. Nu har de anmält kommunen till Förvaltningsrätten då de anser att arrendeavtalet som ansvarig tjänsteman Tomas Nilsson ingått strider mot gällande översiktsplan för området.

Åsbor kritiska till arrendeavtal, Anmäler Krokoms kommun till Förvaltningsrätten

ÅS (JT) Flera kommuninvånare i Ås är upprörda över hur kommunen har hanterat ett markområde i Ås. Området, som ligger mellan Torsta och E14, har använts flitigt för löpning, cykling och promenader. Men nu stängslas det in. Detta sedan fastighetschefen Tomas Nilsson ingått ett arrendeavtal med ett privat företag om en hundrastgård för träning av jakthundar. Hanteringen av arrendeavtalet är anmält till Förvaltningsrätten.

Publicerad Senast uppdaterad

Jämtlands Tidning skrev redan förra året om markområdet i Ås, där en privat aktör började stängsla in ett friluftsområde. Något som fick boende i Ås att reagera. Då visade det sig att kommunen gett ett muntligt löfte till en privat aktör om att hyra ut marken. Men det saknades avtal och det fanns inget ärende på kommunen upprättat om den ingångna muntliga överenskommelsen. Ansvarig för den muntliga överenskommelsen var plan- och fastighetschefen Tomas Nilsson.

Efter händelsen har en grupp engagerade kommuninvånare skrivit ett medborgarförslag till Kommunstyrelsen för att säkerställa att området är och förblir tillgängligt för det rörliga friluftslivet.

Enligt avtalet som är undertecknat av Tomas Nilsson och företagaren Markus Lagergren ska hundentreprenören betala 6 000 kronor om året för arrendet.
Enligt avtalet som är undertecknat av Tomas Nilsson och företagaren Markus Lagergren ska hundentreprenören betala 6 000 kronor om året för arrendet.

– Mitt medborgarförslag togs upp i Kommunstyrelsen och beskedet jag fick var att det redan i översiktsplanen är utpekat som ett markområde för det rörliga friluftslivet. Så beslutet på Kommunstyrelsen var att det ska fortsätta vara tillgängligt för allmänheten och användas enligt det som framgår i översiktsplanen. Ett besked jag var nöjd med, säger Johan Arnesson boende i Ås.

För en tid sedan stod det plötsligt ett hus på området och stolpar för stängsel började sättas upp. Sedan dess har flera personer boende i Ås försökt utreda vad som händer. Men det har varit svårt att få tillgång till information på Krokoms kommun.

– Jag har begärt ut mejlkorrespondensen mellan den privata aktören och Tomas Nilsson. Jag blev väldigt förvånad när IT-chefen gjorde cc till Tomas Nilsson på min förfrågan. Det får man inte göra. Så här långt har jag endast fått mejlloggen men inte innehållet i mejlen trots att jag begärt ut både e-postkonversation och SMS, säger Roger Ek som bor i Ås.

– Jag har ringt Tomas Nilsson flera gånger men han svarar inte, säger Johan Arnesson.

Det som framkommit nu är att ansvarig tjänsteman ingått ett arrendeavtal med en privat aktör och att Samhällsbyggnadsnämnden på sitt möte den 3 december beslutade om att godkänna avtalet.

– Men något tjänsteyttrande för beslutet har vi inte fått ut. Fastighetschefen Tomas Nilsson har fått delegation av politikerna att besluta om avtal på egen hand så det är kanske därför det inte behövs något tjänsteunderlag i samband med beslut i Samhällsbyggnadsnämnden, spekulerar Johan Arnesson. Jämtlands Tidning har också fått ta del av en skriftlig konversation som berörda haft med kommunalrådet Karin Jonsson (C) av den framgår det att inte heller hon kände till att marken arrenderats ut för hundrastgård. Hon skriver ”Jag har inte uppfattat annat än att stigarna ska lämnas öppna och att ingen hundpark ska anläggas, ska kolla upp vad det är som byggs och återkommer.”

Det är det här skogsområdet som invånare i Ås vill behålla för rekreation och friluftsaktiviteter. Det ligger mellan E14 och Torsta.
Det är det här skogsområdet som invånare i Ås vill behålla för rekreation och friluftsaktiviteter. Det ligger mellan E14 och Torsta.

För några dagar sedan återkom hon med besked: ”Jag hade fel, det visade sig när jag undersökte att Samhällsbyggnadsnämnden i december beslutade arrendera ut marken för hundverksamhet.”

– Den verksamhet som arrendatorn ska bedriva på området strider mot översiktsplanens användningsområde och Kommunstyrelsens beslut om att området ska hållas öppet att användas för det rörliga friluftslivet. Vi har därför överklagat Samhällsbyggnadsnämndens beslut om ett arrendeavtal till Förvaltningsrätten, en överklagan som lämnades in i fredags, säger Johan Arnesson.

– Vi har också begärt inhibition - att arbetet med att stängsla in området omedelbart avbryts i avvaktan på beslut från Förvaltningsrätten.

När Jämtlands Tidning tillsammans med Johan Arnesson och Roger Ek besöker området på tisdagen pågår inte något arbete.

Det är inte första gången som Krokoms kommun blir anmälda till Förvaltningsrätten för arrendeavtal som ansvarig tjänsteman ingått med privata aktör. 2014 anmäldes kommunen för ett arrendeavtal för vindkraft i Offerdal, en anmälan som medborgarna förlorade. Även då var det kommunens fastighetschef som undertecknade avtalet. Ett avtal som fortsatt gäcka kommunen och nu är en tvist i Arrendenämnden.

Jämtlands Tidning har sökt ansvarig tjänsteman Tomas Nilsson för en intervju men han har inte återkommit eller svarat på mejl.

Powered by Labrador CMS