Åredalens exploateringstakt är inte hållbar

De senaste decennierna har exploateringstakten i Åredalen formligen exploderat. Byn växer i en ohållbar takt, och med detta följer en ofrånkomlig negativ påverkan på vår natur.

Publicerad

Idag finns cirka 35 000 turistbäddar i Åredalen. Med mycket ojämn beläggning vilket skapar dyra lösningar på infrastruktur för såväl kommunen som näring. Samtidigt planerar kommunen för att bygga ytterligare uppemot cirka 15 000 turistbäddar.

Majoriteten av våra folkvalda politiker kämpar för en storskalig exploatering i Ullådalen. En exploatering som kommer att förstöra den unika och lättillgängliga naturupplevelse som området har idag Turerna kring exploateringen i Ullådalen har varit många och långa, exploatörer har kommit och gått.  

Vi markägare har dock varit både konsekventa och tydliga under alla dessa år. Om Ullådalen exploateras med ökat besökstryck som följd så kommer följderna bli stora för såväl turism som för medborgarnas möjlighet till rekreation. Vi markägare kommer att avlägsna varje ledmarkering i området och inte längre upplåta våra marker för spårade leder.

Detta kan låta hårt men det är vårt ultimatum eftersom vi värnar om naturen framför exploatörers vinstintressen. Kommunen har aldrig lyssnat på oss men vi vill vara mycket tydliga och låta allmänheten veta att med ökat besökstryck kommer indragning av leder att ske.  

Markägare i Ullådalen

Powered by Labrador CMS