Med färgglada strutar på huvudet och äggkartonger ska Åre kommuns tjänstepersoner tänka i nya banor. Ett påkostat rum kallat innovationslabbet med klipp- och klistramaterial har öppnats. Enligt källor upplevs investeringen som ”pinsam” och som en ”lekstuga”. Denna besökare har på sig en gulfärgad hatt, vilket ska stå för ett positivt och konstruktivt tänkande.
Med färgglada strutar på huvudet och äggkartonger ska Åre kommuns tjänstepersoner tänka i nya banor. Ett påkostat rum kallat innovationslabbet med klipp- och klistramaterial har öppnats. Enligt källor upplevs investeringen som ”pinsam” och som en ”lekstuga”. Denna besökare har på sig en gulfärgad hatt, vilket ska stå för ett positivt och konstruktivt tänkande.

Kaos på socialkontoret i Åre

Hitte-på-jobb, vänskapsrekrytering, svällande administration och orosanmälningar riktade mot socialchefen. Så har det enligt källor sett ut på Åres socialkontor under ledning av socialchefen som tillträdde 2017. Något som kostat skattebetalarna åtskilliga miljoner kronor.

Publicerad

Kvalitetsteam och innovationsrum utan faktisk nytta

Redan året efter hen tillträder som chef riktas det kritik mot hens ledarskap i en IVO-anmälan. Denna del av IVO-anmälan lämnas utan åtgärd. Samma år anmäls socialchefen också till Justitieombudsmannen.

Jämtland Tidning har tagit del av orosanmälningar från medarbetare som skickats till kommunens personalavdelning. Där framkommer en bild av en ledare som styr genom personangrepp och kränkningar. Det är en svidande kritik mot Åres socialchef och hens sätt att styra och leda verksamheten.

När Jämtlands Tidning gör en genomgång om vad som hänt på socialkontoret under socialchefens ledning framgår följande:

När hen tillträder som chef anställer hen ganska omgående en ny medarbetare som är folkbokförd på samma adress som hen själv. Därefter har hen anställt ytterligare sex personer som ingår i en helt nyinrättad grupp kallad ”kvalitetsteam”, bland annat sväller verksamheten med en jurist, systemutvecklare, socialt ansvarig samordnare och ekonom. För att klara av att leda och styra den nya gruppen tillsätts en ny enhetschef, under den här perioden sätter kommunen samtidigt upp hårda sparkrav på kärnverksamheterna inom socialtjänsten. Det nyinrättade kvalitetsteamet med alla sina skapade tjänster är inget som kommunallagen kräver att en kommun ska tillhandahålla.

Björn Nilsson (VV) ordförande i socialnämnden och ansvarig politiker för socialkontoret tror fortfarande två år efter inrättandet av kvalitetsteamet att det handlar om en omorganisation med befintlig personal.

”Majoriteten av dessa tjänster fanns redan innan man startade upp kvalitetsteamet. Syftet med samordningen var att få det mer effektivt och skapa hängrännor mellan avdelningarna. Således är det inga nya tjänster som skapats utan det var en omorganisering på Socialkontoret, vilken skedde i dialog med medarbetarna i kvalitetsteamet, ” skriver han i ett mejl till JT.

I första kontakten med Björn Nilsson via telefon säger han att kvalitetsteamet är ett beslut som tagits i alla politiska led – socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. När JT begär att få ut protokollen från besluten ändrar han sig och skriver i ett mejl:

”Eftersom det var en omorganisering inom socialkontoret har det hanterats av socialkontorets ledningsgrupp och var således ingen politisk fråga som togs i nämnd. Däremot fick nämnden övergripande information om omorganisationen och dess syfte innan den sjösattes,” skriver Björn Nilsson.

Men hur mycket socialchefens nyinrättade kvalitetsteam kostat vet Björn Nilsson inte utan hänvisar till ekonomiavdelningen, detta trots att lönerna till sex nyrekryterade personer i teamet betalas ur socialnämndens budget.

För drygt ett år sedan inrättar socialchefen dessutom ett ”innovationslab” på socialkontoret, här ska medarbetarna i bland annat det nya kvalitetsteamet ägna sig åt skapande processer och innovationer. När JT besöker innovationsrummet visar det sig innehålla äggkartonger, heminredningstidskrifter och klipp- och klistramaterial.

Anonyma källor berättar för Jämtlands Tidning att ”socialchefen under sina tre år startat en massa konstiga saker men aldrig lyckats slutföra något med resultat.” ”Duktiga medarbetare har utan grund arbetsbefriats något som varit negativt och kostsamt för verksamheterna.””Det nya kvalitetsteamet kostar flera miljoner kronor per år men ingen vet vad deras uppgift är eller vad dom gör på dagarna,” ”Innovationsrummet får en närmast att tänka på en lekstuga och man undrar om det är sådant här en kommun ska hålla på med för skattebetalarnas pengar.”

KARIN BÅNGMAN & LOTTE MJÖBERG

Powered by Labrador CMS