Längs den här smala grusvägen utan belysning ska nu barn från 10 år i Vällviken gå, tre kilometer enkel väg till skolbussen och tre kilometer hem varje dag.
Längs den här smala grusvägen utan belysning ska nu barn från 10 år i Vällviken gå, tre kilometer enkel väg till skolbussen och tre kilometer hem varje dag.

Föräldrar kritiska till nya riktlinjer för skolskjutsen i Åre – barn får gå 8 km

Nästan nio timmars skoldag och åtta kilometers promenad. Det blir resultatet för vissa elever i Åre kommun på grund av ändrade riktlinjer för skolskjutsar. Drabbade barn och föräldrar i Vällviken och Kläppe som har sina barn i Hallens Kyrkskola är upprörda över beslutet.

Publicerad

Åre kommun beslutar om nya riktlinjer för skolskjutsar

I början av sommaren beslutade Åre kommun om nya riktlinjer för skolskjutsar som börjar gälla vid terminsstart den här veckan. Det är länstrafiken tillsammans med skolcheferna som arbetat fram förslaget som Åre kommuns barn- och utbildningsnämnd beslutat om.

Förvirringen bland familjerna som har barn med längst skolväg till Hallens Kyrkskola är stor. Några familjer har ännu inte fått besked om att deras barn ska promenera flera kilometer för att ta sig till linjetrafikens hållplats och skolbussen.

– Vi har fått höra på omvägar att vi berörs och för oss innebär det att våra två barn 11 och 13 år ska gå nästan fyra kilometer längs en obebodd, hårt trafikerad väg som saknar väglyse för att kliva på bussen på hållplatsen Vällvikens vägskäl, säger Nina Bixo. Förut har barnen blivit hämtade tryggt och säkert vid brevlådorna för att åka de drygt två milen till Hallens Kyrkskola.

– Jag har förståelse för att kommunen vill flytta gränser och har besparingskrav på sig, men de barn som drabbas mest är de som redan har längst väg till skolan och längst skoldag, säger Nina Bixo. Förändringarna innebär att den redan långa skoldagen nu förlängs med över en timma och trettio minuter.

– Sen ska de hinna med läxor och träning också, det blir svårt för dem med en skoldag på närmare nio timmar.

I Vällviken finns ytterligare tre barn som påverkas av den indragna skolskjutsen.

– Att det inte gått ut information till alla och att vi nu är så nära terminsstart gör det svårt för oss att hinna agera, säger Nina Bixo.

En som fått beslut via mejl är Anna Arnlo som har ett barn som berörs. Hon har överklagat beslutet via mejl som skickades i fredags till Åre kommun. Men familjen har ännu inte fått något svar.

– I överklagan kräver vi att beslutet dras tillbaka. Vägen är olämplig för barn att promenera på, det finns ingen vägbelysning och på vintern blir det höga kanter av snö, samtidigt som den är smal med mycket tung trafik, säger Anna Arnlo som har ett barn som är 13 år och som med det nya upplägget får gå tre kilometer till skolbussen.

Sara Wörlén som bor i Kläppe har två barn som påverkas men hon har ännu inte fått något beslut och har därför inte kunnat överklaga.

– Vi har tidigare blivit beviljade skolskjuts för en kortare sträcka, detta för att vägen till länstrafikens buss är olämplig för barn att gå på, inte minst vintertid när det är mörkt. Två av våra barn förväntas med beslutet gå till linjetrafikens buss i Gärdsta, dit är det nästan tre kilometer. Deras lillebror är sju år och han kommer att få fortsatt skolskjuts. Men då vi ännu inte fått något beslut har vi inte kunnat överklaga, säger Sara Wörlén, som räknar till att det är fyra familjer i Kläppe och Vällviken som den här terminsstarten påverkas av beslutet, men att det nästa år handlar om fler familjer och barn.

På Åre kommuns hemsida framgår det att barn i årskurs sju till nio förväntas gå fyra kilometer till av- och påstigningsplats för buss, för elever i årskurs fyra till sex gäller tre kilometer och för elever från årskurs tre och neråt två kilometer.

– Men enligt skollagen ska kommunerna också ta hänsyn till andra riskfaktorer till exempel belysning och hur trafikerad vägen är, det handlar inte bara om ett avstånd när de beslutar om vem som har rätt till skolskjuts, säger Sara Wörlén.

Powered by Labrador CMS